About Me

header ads

“วัชระ”ถามด่วน”ดีเอสไอ” กรณีจับหมูเถื่อนห้างแม็คโครจะดำเนินคดีกี่โมงวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. นายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือผ่าน ร.ต.อ.ธรรศ เลาห์ทวี เลขานุการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอทราบความคืบหน้าการดำเนินคดีลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรเถื่อน  รายละเอียดในหนังสือมีความว่าตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีนโยบายและข้อสั่งการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เร่งปราบปรามและแก้ปัญหาลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรเถื่อน ต่อมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้นำหมายค้นเข้าตรวจสอบบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ซื้อขายกับบริษัท เว้ลท์ซี่ แอนด์ เฮ็ลธ์ซี ฟูดส์ จำกัด เครือข่ายหมูเถื่อน ที่ได้ถูกจับกุมดำเนินคดีไปก่อนหน้ามูลค่ากว่า ๓๙๐ ล้านบาท และเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ/เห็นชอบให้พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล ตำแหน่งอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมนั้น

บัดนี้ระยะเวลาล่วงเลยมาไม่น้อยกว่า ๕ เดือน นับตั้งแต่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้นำหมายค้นเข้าตรวจสอบบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้านายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ขอสอบถามกรมสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินคดี เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนให้ติดตามการแก้ไขปัญหาลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรเถื่อนซึ่งสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงและอยู่ในความสนใจของสาธารณชน ดังนี้

๑. วันจันทร์นำหมายค้นเข้าห้างแม็คโครและมีข่าวว่าวันศุกร์เตรียมขอหมายค้นห้าง (ขอสงวนชื่อ) นั้น แต่ถูกนายกฯสั่งเด้งเสียก่อน จากที่มีข่าวว่าจะขอหมายค้นห้างดังกล่าวนั้นจริงไม่ เหตุใดจึงไม่มีหมายค้นตามกำหนดการเดิม

๒. มีการดำเนินคดีกับผู้ประกอบการรายใหญ่คือ ห้างแม็คโครหรือห้างอื่น ๆ ดำเนินการถึงขั้นตอนใด เมื่อย้ายพันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล พ้นจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วจะดำเนินคดีต่อหรือไม่

๓. ปัจจุบันรัฐบาลเศรษฐายังมีการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรเถื่อนอีกหรือไม่ ข้อสั่งการของนายเศรษฐาจะดำเนินการช่วยเหลือเกษตรผู้เลี้ยงหมูอย่างไ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้ข้าพเจ้าและพี่น้องประชาชนทราบภายใน ๑๕ วันด้วย จักขอบคุณยิ่ง