About Me

header ads

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐม ถล่ม นักบุญเปโตร กระจุย 8-0 "กีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน" ระดับจังหวัด (นครปฐม-สุพรรณบุรี)

 


ผลการแข่งขัน “กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน” ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวม 4,600,000 บาท เป็นการแข่งขันฟุตบอลและบาสเกตบอล ระดับจังหวัด (นครปฐม-สุพรรณบุรี) โดยใช้ระบบการแข่งขันแบบแพ้คัดออก 


ผลการแข่งขันระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ประเภทฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี แข่งขันที่สนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี : โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย แพ้ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 0-4, โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย จับฉลากชนะบายรอบแรก, โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ชนะ โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย 2-0


ส่วนผลการแข่งขันประเภทบาสเกตบอล (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี แข่งขันที่สนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี : โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย ชนะ โรงเรียนกาญจนาภิเษก 20-0, โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ชนะ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 61-27, โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย แพ้ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 28-37 คะแนน


ด้านผลการแข่งขันระดับจังหวัดนครปฐม ประเภทฟุตบอลชาย แข่งขันที่สนามโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม : โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จับฉลากชนะบายรอบแรก, โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐม จับฉลากชนะบายรอบแรก, โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา แพ้ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1-5, โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แพ้ โรงเรียนนักบุญเปโตร 0-2, โรงเรียนนาคประสิทธิ์ แพ้ โรงเรียนสามพรานวิทยา 0-5, โรงเรียนนักบุญเปโตร แพ้ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐม 0-8, โรงเรียนสามพรานวิทยา แพ้ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐม 1-4


ผลการแข่งขันบาสเกตบอล ที่สนามโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม : โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จับฉลากชนะบายรอบแรก, โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จับฉลากชนะบายรอบแรก, โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ชนะ โรงเรียนนักบุญเปโตร 61-26, โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย แพ้ โรงเรียนกาญจนาภิเษก 38-63, โรงเรียนนาคประสิทธิ์ แพ้ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 20-55, โรงเรียนกาญจนาภิเษก แพ้ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 51-60, โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ชนะ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 91-41