About Me

header ads

อดีตแข้งดัง "โค้ชหนุ่ย" เฉลิมวุฒิ สง่าพล และคณะศิษย์เก่า"สุภาพบุรุษปทุมคงคา"

 จัดกิจกรรมการกุศลในวาระเกษียณราชการ นายณรงค์ หนูเนียม นายอำเภอทุ่งหว้า ซึ่งเป็นศิษย์เก่าปทุมคงคา ด้วยการจัดกิจกรรมคลีนิคฟุตบอล พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาและลูกฟุตบอลให้กับจังหวัดสตูล ส่วนนายพรรณภพ อุ่นเสียม ผอ.สำนักงาน กกท.ภาค 4 ร่วมสนับสนุนมอบอุปกรณ์กีฬามวย
     เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 คณะศิษย์เก่าโรงเรียนปทุมคงคา นำโดย เฉลิมวุฒิ สง่าพล , ภาณุวัตร พุ่มสวรรค์ , พ.ต.ท.ณัฐเดช อยู่นุช , ปัญญา ชัยชาญชีพ , กฤษ คล้ายหิรัญ , ปัญญา จันทร์จิระ , ชูชัย อังกาบแก้ว , สมบูรณ์ ชมเชย ,ไพบูลย์ มั่นคง , ชูเกียรติ กังวล ฯลฯ นำอุปกรณ์กีฬา ลูกฟุตบอลมอบให้จังหวัดสตูล โดยมีนายชูชีพ ธรรมเพชร รอง ผวจ.รักษาราชการแทน ผวจ.สตูล เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปให้กับเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆในอำเภอทุ่งหว้า และโอกาสนี้ นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผอ.สำนักงาน กกท.ภาค 4 นำอุปกรณ์กีฬามวยมอบให้ชมรมมวยอำเภอทุ่งหว้า ในกิจกรรม " Thungwa Clenic Football By Patumkongka " สอนทักษะฟุตบอลเยาวชนอำเภอทุ่งหว้า 120 คน และนำทีมฟุตบอลศิษย์เก่าปทมคงคาเตะฟุตบอลกระชับมิตร เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ นายณรงค์ หนูเนียม นายอำเภอทุ่งหว้า กับ ทีมทุ่งหว้าออลสตาร์ นำโดย พงศ์ธร เทียบทอง , บุญพบ ประพฤติ , อรรถพร หิรัญสถิตย์ , พรชัย ทัฬหธีรวัฒน์ฯ 

     โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนปทุมคงคาที่มาในฐานะ"ผู้ให้" รู้สึกยินดีกับการมาร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ เพราะได้เห็นรอยยิ้มที่มีความสุขของ"ผู้รับ"หรือน้องๆเยาวชนที่เข้าร่วมในโครงการทุกคน