About Me

header ads

“วัชระ” แฉ “เลขาสภาฯ” ดอดเงียบยกค่าปรับก่อสร้างสภาล่าช้าให้เอกชนหมื่นล้าน ปล่อยผู้รับเหมาฟ้องศาลอยู่ฝ่ายเดียว

 เรียกค่าเสียหาย 1.5 พันล้าน ยื่นหนังสือ “วันนอร์-รองอ๋อง” คัดค้านแก้ไขสัญญาแล้ว หวั่นราชการเสียหาย
เมื่อวันที่ 26 ก.ย. นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ตนได้ส่งหนังสือถึงนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา เพื่อคัดค้านและไม่เห็นด้วยกับนายพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ ที่แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเลขที่ 116/2556 ลงวันที่ 30 เม.ย. 56 เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 66 โดยคิดค่าปรับก่อสร้างล่าช้าเป็นศูนย์ (0) ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 63 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 65 ของราคางานจ้างก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ซึ่งมีพฤติการณ์ส่อว่าเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนหรือไม่ และทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรงหรือไม่ 

นายวัชระ กล่าวอีกว่า เมื่อเดือนม.ค. 66 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม โพสต์เฟสบุ๊กเรื่องผู้รับเหมาต้องเสียเงินค่าปรับตามสัญญามากกว่า 9.8 พันล้านบาท ทำไมค่าปรับจึงเป็น “0” (หายสิ้นไป)? ตนขอสนับสนุนความคิดเห็นของพ.ต.อ.ทวี และขอคัดค้านการคิดค่าปรับเป็นศูนย์ (0) เนื่องจากขณะนี้สำนักงานฯ ถูกผู้รับจ้างฟ้องศาลปกครองเรียกค่าเสียหาย จำนวน 1,596 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว ณ วันนี้วันที่ 25 ก.ย. 66 งานก่อสร้างก็ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ปราศจากข้อบกพร่อง

“นางพรพิศ อาศัยช่วงการเลือกตั้งสส.แก้สัญญาให้เอกชนเงียบๆ คิดค่าปรับเป็นศูนย์ รวม827วัน หรือคิดเป็นเงินค่าปรับถึง 10,155,560,000 บาท ใช้อำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรงหรือไม่  นายวันนอร์ต้องพิจารณาตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายอย่างเคร่งครัด เมื่อมีผู้ร้องเรียนว่าการแก้ไขสัญญาครั้งนี้อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรงในอนาคต” นายวัชระ กล่าว

//////