About Me

header ads

ดร.ช้าง-อภิชา ระยับศรี นำสมาคมนักร้องลูกทุ่งฯ เข้าคารวะ รมว.สุทิน คลังแสง ในโอกาสรับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม     ดร.ช้าง - อภิชา ระยับศรี ที่ปรึกษาสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย และอดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี ชุดแชมป์เอเชีย พร้อม ดร.ประสิทธิ์ บุตรศรี ที่ปรึกษาสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการผู้บริหารสมาคมนักร้องทุ่งแห่งประเทศไทย ที่มี นายทศพล หิมพานต์ นายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยพร้อมคณะ เข้าพบคารวะ ท่านสุทิน คลังแสง เนื่องในโอกาส ขึ้นรับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมร่วมปรึกษาแนวทาง ช่วยเหลือสนับสนุนวงการลูกทุ่งไทย อนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งไทย


          ในการนี้ สมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย กราบขอบพระคุณ ฯพณฯ สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ยินดีรับเป็นที่ปรึกษาให้กับ สมาคมนักร้องเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย และให้หน่วยภาคราชการ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บทเพลงลูกทุ่งไทย ให้คงไว้แด่ลูกหลาน เป็นมรดกของชาติและแผ่นดินไทยสืบต่อไป