About Me

header ads

เขยฝรั่ง อ.ปรางค์กู่ รวมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตรขจัดความยากจน


 
วันที่ 22 มิถุนายน 2566 อำเภอปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรม ปรางค์กู่ เมืองคนดีมีน้ำใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร นำข้าวก้นบาตร พัฒนาคน พัฒนาชาติ" ประจำปี 2566 โดยมีกิจกรรมสำคัญได้แก่ การประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีชาวต่างชาติร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ วัดศรีประชาสามัคคี ตำบลโพธิ์ศรี  อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 

   ทั้งนี้ นายวิทยา ไชยเดชกำจร นายอำเภอปรางค์กู่ ได้เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีนายเอกชัย ว่องไว พัฒนาการอำเภอปรางค์กู่ ร่วมงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากทุกภาคส่วน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี พร้อมคณะทีมบริหารฯ ทีมสภาองค์การฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จากตำบลใกล้เคียง   ข้าราชการ พนักงานฯ ลูกจ้าง   ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมคณะครู และนักเรียน ในตำบลโพธิ์ศรี รพ.สต  กำนันตำบลโพธิ์ศรี และกำนันตำบลใกล้เคียง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลโพธิ์ศรี และตำบลใกล้เคียง ภาคส่วนเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนชาวตำบลโพธิ์  และตำบลใกล้เคียง

 โดยภายในงานได้มีการดำเนินกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 "ตำบลโพธิ์ศรี ถิ่นคนดี มีน้ำใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร นำข้าวก้นบาตร พัฒนาคน พัฒนาชาติ" (ทำบุญตักบาตรครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำบุญตักบาตรทุกช่วงวัยด้วย)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยที่ผลิตในท้องถิ่น (ผ้าไทยใส่ให้สนุก) ใส่ได้ทุกวัน "  และเพื่อนำปัจจัยเงินจากการตักบาตรฯเข้าสมทบกองทุนแก้จนแบบบูรณาการของตำบลโพธิ์ศรี เและกิจกรรมที่ 2 การจัดสวัสดิการและซ่อมแซมสร้างที่อยู่อาศัยตามฐานข้อมูลฯTPMAP และ ThaiQM และการนำข้าวกันบาตรที่เป็นข้าวสารอาหารแห้ง แล้วจัดเป็นชุดถุงยังชีพ เพื่อนำไปสงเคราะห์ครัวเรือนยากจนตามฐานข้อมูลฯ TPMAP และ ThaiQM ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนงานตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ 
  
ในการนี้ อำเภอปรางค์กู่ เป็นอำเภอนำร่อง  จำนวน 1ใน 18 อำเภอ ระดับประเทศ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 รุ่นที่ 1 ระดับอำเภอ จำนวน 10 คน  รุ่นที่ 2  ในระดับตำบล จำนวน 100 คน และรุ่นที่ 3 ในระดับหมู่บ้าน จำนวน 1,410 คน ตามลำดับ 
   ในกิจกรรมยังมีการประกวดการแต่งกายหมู่บ้านนุ่งผ้าไทยดีเด่น ประเภทชุมชนและบุคคลชาย-หญิง  นอกจากนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีชาวต่างชาติได้ร่วมกิจกรรมได้นุ่งผ้าไทยใส่บาตรในครั้งนี้ด้วย
   กิจกรรมในครั้งนี้ได้เงินปัจจัยจากผ้าป่า และจากการตักบาตรฯเข้าสมทบกองทุนแก้จนแบบบูรณาการของตำบลโพธิ์ศรี  ได้ข้าวสารอาหารแห้งจำนวนหนึ่ง นำไปบรรจุเป็นถุงยังชีพ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ตกเกณฑ์ ตามระบบ TPMAP และThai QM  เพื่อนำไปบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนต่อไป