About Me

header ads

"ภูมิวรินทร" นั่ง เก้าอี้ประธานสหพันธ์เพาะกายอาเซียน อีกสมัย


     11 ชาติไว้ใจ เทเสียงให้ ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ นั่งเก้าอี้ ประธานสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นสมัยที่ 2       นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ South East Asian Bodybuilding and Physique Sports Federation (SEABPF)​ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ที่ โรงแรมแปซิฟิคพาเลส เมืองบาตัม ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีชาติสมาชิกในอาเซียน 11 ประเทศ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง  

   การประชุมครั้งนี้ โดยมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสหพันธ์สำหรับวาระปี 2023-2027 ซึ่งตนเองในฐานะนายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยได้เสนอชื่อนายภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ ที่ปรึกษาของสมาคม ให้ดำรงตำแหน่งประธานสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SEABPF อีกวาระหนึ่ง เป็นสมัยที่ 2

     ซึ่งในการลงมติที่ประชุมของชาติสมาชิกได้ให้การรับรองด้วยเสียงสนับสนุนจากชาติสมาชิกทั้ง 11 ประเทศที่ประกอบด้วย กัมพูชา ไทย ติมอร์เลสเต บูรไน ฟิลิปปินส์ มาเลเชีย เมียนมาร์ ลาว สิงคโปร์ เวียดนาม และ อินโดนีเซีย อย่างเป็นเอกฉันท์ และให้การรับรองคณะกรรมการบริหารสหพันธ์ชุดใหม่ทั้ง 19 ตำแหน่งในครั้งนี้ด้วย

     สำหรับวาระสำคัญอื่นๆ คือการอนุมัติให้ทาง สปป.ลาว ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชียตะวันออก ครั้งที่ 18 ในปี 2567 ที่  กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคม 2567 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของ สปป.ลาวที่จะจัดการแข่งขันชิงชัยระดับภูมิภาคนานาชาติขึ้น 

     นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการหารือถึงการยกระดับการแข่งขันกีฬาเพาะกายในภูมิภาคอาเซียนให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกันใด้อย่างกว้างขวางเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี 2568 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล ในฐานะของเลขาธิการสหพันธ์กีฬาเพาะกายแห่งเอเชีย เป็นผู้ดูแลการพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของกีฬาเพาะกายให้เป็นไปตามหลัการขององค์กรกีฬาระดับโลกต่อไป