About Me

header ads

"ลิชิ กรุ๊ป" มอบข้าวสาร 250 ถุง บะหมี๋เกี๊ยว 720 กล่อง ให้บ้านกึ่งวิถึหญิง จังหวัดปทุมธานี ...มิสเตอร์ ลี่ หลิงไฮ (Mr. LI Ling Hai) ประธานบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท ลิชิ กรุ๊ป ไชน่า ไทยทัวร์ และ บริษัทในเครือฯมอบข้าวสาร,อาหารแห้งให้บ้านกึ่งวิถึหญิง จังหวัดปทุมธานีเมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ที่บ้านกึ่งวิถึหญิง จังหวัดปทุมธานี

มิสเตอร์ ลี่ หลิงไฮ (Mr. LI Ling Hai) ประธานบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท ลิชิ กรุ๊ป ไชน่า ไทยทัวร์ และ บริษัทในเครือฯ 

เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ บ้านกึ่งวิถึหญิง จังหวัดปทุมธานี ในโอกาสนี้ได้มอบข้าวสาร ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 250 ถุง บะหมี๋เกี๊ยวจำนวน 720 กล่อง 


สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสนับสนุนการดำเนินงานของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี สามารถติดต่อเพื่อขอสนับสนุนได้โดยตรงกับบ้านกึ่งวิถี (หญิง) ทั้งอุปกรณ์, อาหาร หรือทุนทรัพย์

ได้ที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี เลขที่ 133 หมู่ 2 ถนน รังสิต - นครนายก ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110