About Me

header ads

พรรครวมแผ่นดิน ราชบุรี ประชุมเลือกตัวแทนพรรค พร้อมผลักดันนโยบายสู้ศึกเลือกตั้งวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. ณ วัดนาสมอ หมู่ที่ 3 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี พรรครวมแผ่นดิน ดำเนินการประชุมเลือกตัวแทนพรรครวมแผ่นดิน ประจำจังหวัดราชบุรี มีสมาชิกพรรครวมแผ่นดินและผู้สังเกตการณ์ รวมจำนวนกว่า 100 คน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมประชุม โดยมีพลตรี พิชิต บุตรวงศ์ รองหัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน เป็นประธานการประชุม, นายรุ่งโรจน์ รุ่งณรงค์รักษ์ รองหัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน เป็นเลขาการประชุม และนายเชนทร์ ภัทรนาวิก กรรมการบริหารพรรครวมแผ่นดิน, พันตำรวจโทปฐม นาคะเสงี่ยม ผู้ช่วยนายทะเบียนสมาชิกพรรครวมแผ่นดินเป็นพิธีกรในการประชุมในครั้งนี้

และผลจากที่ประชุมได้รับการเลือกตั้งเป็นตัวแทนของพรรครวมแผ่นดิน ในจังหวัดราชบุรี ได้แก่ 1.นางสาวพัชราพร เต็มปรีชา 2.นางสาวอศิปภัสสร สิงแสง 3.นางสาวพรนภา พันธ์ไทย และสำหรับที่ทำการตัวแทนพรรครวมแผ่นดิน เสนอบ้านเลขที่ 156/13 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เป็นสถานที่ตั้งที่ทำการตัวแทนพรรครวมแผ่นดิน ประจำจังหวัดราชบุรี


จากนั้น นายสมชาย สุขสวัสดิ์ชล หรือบุญโทน คนหนุ่ม ในฐานะสมาชิกพรรครวมแผ่นดิน จังหวัดราชบุรี กล่าวกับสมาชิกพรรครวมแผ่นดิน ที่มาร่วมประชุม

ในที่ประชุมว่า ตนในฐานะเป็นสมาชิกพรรครวมแผ่นดิน พร้อมที่จะช่วยผลักดันนโยบายของพรรค และสนับสนุนนโยบาย 12 ข้อของพรรคให้เกิดผลสำเร็จ

เพื่อนำจังหวัดจังหวัดราชบุรี ไปสู่ความเจริญ และไม่ขัดแย้งกับใคร ร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับประเทศชาติต่อไป.


#พรรครวมแผ่นดิน #ตัวแทนพรรค #ราชบุรี