About Me

header ads

ทายาทยิมลีลาทีมชาติไทย ฉายแวว กวาด 6 ทอง 2 เงิน ขึ้นแท่นดาวรุ่งยุวชนทีมไทย


       
  ดรัณ-สมนต์วฤณ นิ่มเนติพันธ์ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม) สังกัดสโมสร จินตนา ทีม A ทายาทอดีตทีมชาติอย่าง "ดรีม" ผศ.ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ หัวหน้าภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทำผลงานยอดเยี่ยมในรุ่นยุวชน กวาดไป 6  เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ในการแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลาสโมสรสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 และการแข่งขันกีฬายิมนาสติกพื้นฐานยิมนาสติกศิลป์ ลีลา และยิมนาสติกแอโรบิกครั้งที่ 11 ประจำปี 2566  ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยและสโมสรจินตนา เพชรเกษม81โดยมีสโมสรที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันรวม 30 สโมสร นักกีฬา 420 คน


         ผลงานของ ดรัณ-สมนต์วฤณ นิ่มเนติพันธ์ ที่ได้รับ คือ 6 เหรียญทอง จากการแข่งขันทักษะพื้นฐานรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี คะแนนรวมทีม, ทักษะพื้นฐานรุ่นอายุไม่เกิน12 ปี  บุคคล, รุ่นยุวชน ประเภทกรุ๊ปฟรีแฮนด์, รุ่นยุวชน บุคคลรวมอุปกรณ์, รุ่นยุวชน คะแนนรวมทีม และ รุ่นยุวชน อุปกรณ์คฑา  และ 2 เหรียญเงิน จากรุ่นยุวชน ฟรีแฮนด์ และ รุ่นยุวชน อุปกรณ์ห่วง