About Me

header ads

วัชระเยี่ยมศูนย์เด็กเล็กย่านหนองแขมหามาตรการล้อมคอกสร้างความปลอดภัยพร้อมปลูกฝังให้เด็กรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


(8 ธ.ค.65)นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ไปเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนสิริสมบัติ สังกัดฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซอยเพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคุณครูจรรยา ทับพร ครูใหญ่โรงเรียนศูนย์เด็กเล็กสิริสมบัติ 

นางสาวจรรยา ทับพร ครูใหญ่ กล่าวว่า ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนมีนักเรียนจำนวน 190 คน มีขั้นเตรียมอนุบาลไปจนถึงชั้นอนุบาล 3 มีนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 -6 ปี มีห้องเรียนทั้งหมด 11 ห้อง ครู 23 คน 


นายวัชระ กล่าวว่า การมาเยี่ยมศูนย์เด็กเล็กนั้นสืบเนื่องจากเหตุการณ์เศร้าสลดที่จังหวัดหนองบัวลำภู จึงไปที่ศูนย์เด็กเล็กต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับคุณครูทุกคน ชุมชน หน่วยราชการ วินมอเตอร์ไซค์และชาวบ้านจิตอาสา เพื่อหามาตรการป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นในทุกกรณี รวมทั้งต้องการปลูกฝังให้เด็กๆตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลให้มีความกตัญญู มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

และห่างไกลยาเสพติดซึ่งผู้ใหญ่ควรเข้าไปดูแลเด็กๆอย่างใกล้ชิด เมื่อเราเห็นแววตาใสซื่อบริสุทธิ์ของเด็กๆแล้ว เราต้องสร้างสังคมในอนาคตของเด็กๆให้เป็นสังคมไทยอันอบอุ่นและปลอดภัยสำหรับเด็กทุกคน