About Me

header ads

พรรครวมแผ่นดินห่ตัวแทน จ. ขอนแก่น

 พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา หัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน มอบหมายให้ ดร.คมสัน พันธุ์วิชาติกุลโฆษกพรรครวมแผ่นดิน เป็นประธานการประชุมเลือกสมาชิกพรรครวมแผ่นดิน เพื่อแต่งตั้งตัวแทนประจำ จ.ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 4 ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดป่าจอมทองมรรคา  อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โดยมี กกต จังหวัด เข้าร่วมสังเกตุการณ์ และสมาชิกใช้สิทธิ์เลือกตัวแทน 3 คน คือ

1 นรเศรษฐ์ ศรีเงิน

2 นางทองใบ สิงห์คำ

3 นางสาวนิ่มนวล โชตอำพร


ในวันเดียวกันมีการจัดตั้งตัวแทน จ.นครราชสีมา เขตเลือกตั้งที่ 7 ณ ร้านเรืองโชคการเกษตร อ.พิมาย จ.นครราชสีมามีสมาชิกเลือกตัวแทน 3 คน

1 นางสาวธีรพร   กลางพิมาย

2 นายธรวรรธน์  ชอบค้าจีรพัฒน์

3 นายโชคอนันต์  ชอบค้าจีรพัฒน์


ดร.คมสัน กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากศาลรัฐธรรมนูญเคาะเรื่องพรรคการเมือง และการเลือกตั้ง ผ่านเรียบร้อยแล้ว ทางพรรครวมแผ่นดินก็เดินหน้าเต็มสูบเรื่องการจัดตั้งตัวแทนพรรคในแต่ละเขตของแต่ละจังหวัด และเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ รวมถึงกลุ่ม LGBTQ ที่สนใจอยากจะมาร่วมงานกับพรรค เพื่อชูความคิดของ คนรุ่นใหม่ส่งเสริมประชาธิปไตย ดำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงออกด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน เข้ามาร่วมช่วยกำหนดแนวทาง นโยบาย ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทย ให้ก้าวหน้า พัฒนารอบด้าน และนำพารอยยิ้ม ความสุขมาสู่ประชาชนทุกคนในแผ่นดินไทย