About Me

header ads

ปตท.สผ. รับรางวัลการดำเนินงานซีเอสอาร์ ยอดเยี่ยมระดับเอเชีย ที่ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

นายจุฬา มานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารซัพพลายเชน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เข้ารับรางวัลการดำเนินงานซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมระดับเอเชีย   ในสาขาองค์กรที่ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Asia's Best CSR Practice Award:  Best Corporate Social Responsibility Practice)  จากโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน  โดยได้รับเชิญให้เข้ารับรางวัลในงานรางวัลผู้นำระดับอาเซียน ปี 2565 ที่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (Asian Leadership Awards) เมื่อเร็วๆ นี้  

โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเป็นโครงการเพื่อสังคมในพื้นที่ปฏิบัติการที่ดำเนินงานโดยฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา ปตท.สผ. ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนาแรงงานที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ โครงการอบรมสาขาการเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้าแห่งเดียวในประเทศไทย สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมสมัยใหม่ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ สาขาช่างเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสาขาเทคนิคการขับรถลากจูง (รถหัวลาก) และหลักสูตรพัฒนาฝีมือแรงงานอื่นๆ ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพแรงงานฝีมือ รองรับอุตสาหกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ   เช่น อุตสาหกรรมอาหารทะเล อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา อุตสาหกรรมเดินเรือ และอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ช่วยลดต้นทุนการนำเข้าแรงงานฝีมือจากต่างประเทศ เพิ่มรายได้และโอกาสการมีงานทำ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2562-2565 มีแรงงานผ่านการอบรมกว่า 300 คน 


ภาพประกอบ (เพิ่มเติม) 

 

นายโมฮัมเมด อาบูเบเคอร์ อัล ฮาสฮีมี (ซ้ายสุด) อธิบดีกรมการขนส่งทางทะเล ดูไบ (Mr. Mohammed Abubaker Al Hashimi, Director, Marine Transport Department, Public Transport Agency of Dubai) มอบประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัลการดำเนินงานซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมระดับเอเชีย   ประจำปี 2565 แก่ นายจุฬา มานนท์ (ตรงกลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารซัพพลายเชน และนางสาวศรินทิพย์ ศรีทองคำ (ขวาสุด) ผู้จัดการแผนกองค์กรสัมพันธ์ ฝ่ายฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. 

 

นายจุฬา มานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารซัพพลายเชน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และนางสาวศรินทิพย์ ศรีทองคำ ผู้จัดการแผนกองค์กาสัมพันธ์ ฝ่ายฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา ปตท.สผ. ร่วมรับรางวัลการดำเนินงานซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมระดับเอเชียที่ดูไบ  

 Website: http://www.pttep.com             Facebook: http://www.facebook.com/pttepplc 

26 พฤศจิกายน 2565

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ แผนกองค์กรสัมพันธ์ ฐานสนับสนุน การพัฒนาปิโตรเลียมสงขลา

ศรินทิพย์ ศรีทองคำ ผู้จัดการ แผนกองค์กรสัมพันธ์ โทร.    074 338 718 

วิภาวี ปัญญาดี เจ้าหน้าที่องค์กรสัมพันธ์    โทร.  098 829 2464