About Me

header ads

วราวุธ รมว.ทส. พร้อมผู้บริหารกระทรวง ร่วมงาน The Youth Fund Charity Night ประมูลสิ่งของจากขยะ ต่อยอดกิจกรรมเพื่อสังคม
กลุ่ม “The Youth Fund” (TYF) นำโดย ปีย์ ภักดีจิตต์ (ปีเตอร์) และน้องชาย กฤษฎิ์ (ปันนา) ภักดีจิตต์ สองบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณวินท์ ภักดีจิตต์ รวมตัวเพื่อนๆ อายุ 15-17 ทำกิจกรรมเพื่อสังคมกันตั้งแต่ปี 2563 เช่น จัดหาแท็บเล็ตให้นักเรียนโรงเรียนวัดนาคปรก ปรับปรุงอาคารเรียน บริจาคของ สอนภาษาอังกฤษเด็กเล็ก จัดกิจกรรมพุทธศาสนา และกิจกรรมรักษาส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อลดภาวะโลกร้อน โดยดำน้ำเก็บขยะ ปลูกปะการัง ปลูกป่าชายเลน ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

ล่าสุดในปี 2565 นี้ กลุ่มเยาวชน The Youth Fund ได้จัดงานระดมทุนอีกครั้ง ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายพิรุณ สัญญะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายรองเพชร บุญช่วยดี รองผู้อำนวยก

ารองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้

  กิจกรรมภายในประกอบด้วย การแสดงดนตรีจากวงออร์เคสตรา นำโดย ดร.เป้ แห่ง Vietrio และการประมูลสิ่งของต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอุปการคุณ เช่น เก้าอี้ทำจากวัสดุ Recycle ของ Motif ประมูลโดยคุณปอ ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์  โคมไฟปลาวาฬทำจากซากอวนผีที่เก็บกู้จากใต้ทะเล ประดับเพิ่มเติมด้วยคริสตัล Swarovski จาก Bellitas ประมูลโดยคุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์  Jewelry ที่มีส่วนผลิตจากวัสดุเหลือใช้จาก Reven ประมูลโดยคุณโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ  ภาพวาดฝีมือคุณชนิดา อรุณรังษี ประมูลโดยคุณทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล  เป็นต้น ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าจะเป็นส่วนเล็ก ๆ ในสังคมที่จะต่อยอดและสร้างความตระหนักรู้ต่อการทำงานเพื่อส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เด็กรุ่นใหม่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของพวกเขาและสังคมส่วนรวม


       โดยการจัดงานครั้งนี้ เป็นการจัดอีเวนต์ประเภทงานกาลาดินเนอร์แรกของประเทศไทยที่เป็น “คาร์บอนนิวทรัลอีเวนต์ (Carbon Neutral Event)” ที่ผู้จัดงานฯ มีความประสงค์ที่จะรับผิดชอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น จึงได้คำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดงาน ตั้งแต่การใช้พลังงานไฟฟ้าภายในห้องจัดงานเลี้ยง การเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม การจัดแสดงดนตรีวงออร์เคสตรา และแฟชั่นโชว์ การเดินทางของแขกผู้มีเกียรติ นักดนตรี และ Staff รวมทั้งขยะและของเสียที่เกิดขึ้น และอื่น ๆ ซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นแบบอนุมาน พบว่า การจัดงานครั้งนี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 6 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า


      สำหรับ The Youth Fund เกิดจากการริเริ่มของเยาวชน นายปีย์ ภักดีจิตต์ (ปีเตอร์) และนางสาวสลิล นิลสุวรรณากุล (เจ็ม) ในปี 2563 เพื่อทำกิจกรรมเพื่อสังคมในหลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษาและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาวะโลกร้อน ซึ่งปีเตอร์ได้ชักชวนน้องชาย นายกฤษฎิ์ ภักดีจิตต์ (ปันนา) ให้เข้ามาช่วยเป็นแม่งาน โดยได้มีการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ การปลูกปะการัง การปลูกป่าชายเลน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ ได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการทำกิจกรรม อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน เพื่อนำขยะมาแปรรูปเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ได้นำออกประมูลในงานนี้เพื่อระดมเงินทุนต่อยอดกิจกรรม เพื่อสังคมของทางกลุ่มฯ อีกด้วย