About Me

header ads

“เดอะแจ๊ค” จี้ กก.สอบจริยธรรมฯ ส.ว. ทำงานอืด เผย ติดต่อจะส่งเอกสารให้เซ็นต์ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนหายเงียบ พร้อมขอบคุณ “เลขาวุฒิฯ” ตอบกลับยืนยัน “กรศศิร์” บินต่างประเทศพร้อม ส.ว.คนนั้นจริงๆเมื่อวันที่ 27 ก.ย. ที่รัฐสภา นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ แถลงถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการสอบจริยธรรมสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ที่เกี่ยวพันธ์กับ ส.ต.ท.กรศศิร์ บัวแย้ม ว่า ขอขอบคุณ น.ส.นภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา ที่ตอบกลับข้อสงสัยหลายเรื่องของตนเป็นเอกสารหนา 2 นิ้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญว่าการเดินทางของส.ต.ท.กรศศิร์ ทั้งในและต่างประเทศ ไปกับส.ว.ที่มีชื่ออื้อฉาวคนนั้นซึ่งในเอกสารมีชื่อระบุชัดเจนเป็นส.ว.ท่านใด รวมทั้งเลขาธิการวุฒิสภายังได้ส่งเอกสารแต่งตั้งส.ต.ท.กรศศิร์ เป็นเลขานุการและนักวิชาการ ทั้งในสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และวุฒิสภาชุดปัจจุบัน มาด้วย โดยเอกสารทั้งหมดที่ตนได้มาจะได้ส่งมอบให้คณะกรรมการสอบจริยธรรมวุฒิสภาต่อไป เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ที่สามารถใช้สอบจริยธรรมได้ อย่างไรก็ตาม มีเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการฯติดต่อมายังตนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าจะส่งเอกสารการให้ถ้อยคำมาให้ เพื่อจะได้เซ็นรับรอง แต่ปรากฎว่าจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ส่งเอกสารมา จึงสงสัยว่าเหตุใดเงียบหายไปเป็นเรื่องที่ผิดสังเกต 

//////