About Me

header ads

วัชระ-สมบูรณ์มอบจุลสารบันทึกประชุมกรธ.ครั้งที่ 500-501 ให้ลุงป้อม พร้อมฝากช่วยประคับประคองปชต.
(27 ก.ย.65)เมื่อเวลา 11.57 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์  มอบจุลสารเฉพาะกิจบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 500 และครั้งที่ 501 จารึกไว้ในแผ่นดิน ผ่านนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ให้พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 


นายวัชระ กล่าวว่า จากการที่พล.อ.ประวิตรได้นำคณะรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดิน และประชาชนคาดหวังกับการพัฒนาประเทศภายใต้การกำกับดูแลของพล.อ.ประวิตร จึงขอให้ช่วยประคับประคองให้มีการเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้น ตนพร้อมกับนายสมบูรณ์ ทองบุราณ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ได้จัดพิมพ์จุลสารเฉพาะกิจบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 500 และครั้งที่ 501 จารึกไว้ในแผ่นดิน  และขอมอบให้พล.อ.ประวิตรนำไปเผยแพร่ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป