About Me

header ads

วัชระชี้ช่องกก.จริยธรรม วุฒิสภาสอบเพิ่ม 4 ประเด็นคลี่ปมสว.ฉาว(29 ก.ย.65)เมื่อเวลา 10.50 น.ที่อาคารรัฐสภา นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ นำส่งเอกสารเพิ่มเติมผ่านงานสารบรรณ วุฒิสภา ให้พล.อ. สิงห์ศึก สิงห์ไพร  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนเรื่องร้องเรียนกรณีสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวพันกับส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม และฝ่าฝืนข้อบังคับประมวลจริยธรรมหรือไม่ 
นายวัชระ กล่าวว่า เพื่อคลี่คลายเรื่องนี้ ตนได้ชี้ช่องให้คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา พิจารณาดำเนินการเรียกเอกสารต่าง ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ นิติบุคคลและสมาชิกวุฒิสภา สืบเนื่องจากนายกล้านรงค์ จันทิก และพล.ต.อ. ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา ได้ให้คำแนะนำไว้เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนเรื่องดังกล่าวให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด จึงขอชี้ช่องและส่งเอกสารเพิ่มเติมให้คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ทั้งนี้ ขอให้สอบสวนการร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศของ ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม โดยมีสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้ดำเนินการ ดังนี้

1. สอบปากคำข้าราชการสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ร่วมคณะเดินทางทุกคน 

2. ขอรายชื่อที่นั่งสายการบินภายในประเทศและต่างประเทศทุกเที่ยวบิน

3. สอบการเข้าพักที่โรงแรมภายในประเทศและต่างประเทศ

4. มีข้อเท็จจริงปรากฎว่าทุกครั้งที่ ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม เดินทางไปมีสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกร้องเรียนร่วมเดินทางด้วยทุกครั้งตั้งแต่ไปราชการภายในประเทศที่จังหวัดเชียงราย ระนอง ระยอง และไปราชการต่างประเทศที่สหพันธรัฐรัสเซีย และสาธารณรัฐฟินแลนด์ เป็นเวลา 10 วัน 

นายวัชระ ยังชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญอีกว่า มีบันทึกการประ

ชุมกมธ.กฏหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สนช.ครั้งที่ 3/2561เมื่อวันที่ 25 ม.ค.61 ที่ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข 309 โดยมีพล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการ ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 61 แล้วยังมีมติรับทราบการเดินทางไปประชุมหารือทวิภาคีที่กรุงมอสโกและนครเซนต์ปีเตอร์เบอร์ก รัสเซีย และเมืองเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์ระหว่างวันที่ 7-16 เม.ย. 61 ทำให้มองได้ว่าเป็นการแต่งตั้งเพื่อให้ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม สามารถร่วมเดินทางกับคณะไปด้วยใช่หรือไม่ จึงขอให้นำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาตามที่พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร นัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ด้วย