About Me

header ads

วัชระมอบสมุด-น้ำดื่ม2,400 ชุดให้ร.ร.วัดอุดมรังสี ย่านหนองแขม กทม.ฝากน้องๆตั้งใจเรียนให้มีครบทั้งความรู้คู่คุณธรรม


(21 ก.ย.65 )นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ มอบสมุดเพื่อสนับสนุนการศึกษาและน้ำดื่มจำนวน 2,400 ชุดให้นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดอุดมรังสี แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยอาจารย์บงกช  หมีน้ำเงิน ผู้อำนวยการเป็นผู้รับมอบ 
นายวัชระ กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง และยังคงจะเดินหน้ามอบอุปกรณ์การศึกษาให้นักเรียนต่อไปเรื่อยๆ เท่าที่กฎหมายจะอนุญาตให้ทำได้ ขอให้นักเรียนทุกคนเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เพราะการจะเป็นเยาวชนที่ดีของชาติจะต้องประกอบด้วยความรู้คู่คุณธรรม 


สำหรับสมุดที่นายวัชระมอบให้นี้มีการพิมพ์ทั้งบทสวดมนต์ พยัญชนะ ก.ถึง ฮ.ให้นักเรียนคัดลายมือ มีAถึงZ สูตรคูณ มาตรา ชั่ง ตวง วัด และยังสอนให้เด็กรักเชื่อฟังคุณแม่คุณพ่อ ครูอาจารย์และยังแนะนำให้ระวังเด็กหาย โรคโควิด_19 โรคไข้เลือดออกอีกด้วย