About Me

header ads

‘พรรครวมแผ่นดิน’ พร้อมทำศึกเลือกตั้งทุกสูตรคำนวณวันที่ 8 สิงหาคม ที่สมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมืองทองธานี พรรครวมแผ่นดินนัดประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ครั้งแรก หลังจากมีการเปิดตัวพรรคไปเมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา โดย พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา หัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน มีการประชุมในวาระต่างๆ เรื่องการเตรียมความพร้อมของพรรค การสรรหาผู้สมัคร ส.ส.


ทั้งนี้ พล.อ.วิชญ์ ได้ให้ความมั่นใจว่าไม่ว่ากติกาการเลือกตั้งจะออกมาเป็นสูตรแบบไหนก็ตามจะ 500 หรือ 100 ทางพรรครวมแผ่นดินมีความพร้อม และสู้ตามกติกา อีกทั้งอยากให้มีการผลักดันคนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ มากขึ้น ตอนนี้ตั้งใจส่งเสริมเรื่องกีฬาให้มากขึ้น เพราะเป็นรากฐานของความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม เพราะเมื่อร่างกายคนเราแข็งแรง ก็มีสุขภาพกายและใจดี ก็จะทำให้พี่น้องประชาชนใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข


นอกจากนี้ ที่ประชุมวันนี้ยังมีอดีตนักการเมืองเข้าพบ เพื่อหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน และกำหนดนโยบายย่อยให้ชัดเจนจากนโยบายหลักที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้ว