About Me

header ads

วัชระจี้พรเพชรเร่งสร้างความกระจ่างสว.ฉาวซุกเมียน้อยทำทารุณกรรมทหารหญิง กอบกู้วิกฤติศรัทธาประชาชนให้สมกับเป็นสภาผู้ทรงเกียรติ

 


(24 ส.ค.65) นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีสว.มีกิ๊กหรือภรรยาน้อยที่เป็นส.ต.ท.หญิงและเป็นผู้ลงมือทำทารุณกรรมทหารหญิงว่า ตนได้รับหลักฐานจากผู้ประสงค์ดีว่านายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปฎิบัติราชการแทนเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้ลงนามรับรองผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา โดยสุภาพสตรีท่านนี้ได้ผ่านหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รุ่นที่ 6 ลำดับที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561  ซึ่งเป็นที่รับรู้กันว่าหลักสูตรต่างๆที่จัดอบรมกันนี้ส่วนใหญ่เพื่อต้องการให้มีคนจากหลากหลายอาชีพมาพบปะกันเพื่อสร้าง connection กันอันจะเอื้อประโยชน์ต่อกันในอนาคต ทั้งการอบรมของป.ป.ช. ศาล กกต. องค์กรอิสระต่าง ๆ ทำให้นักการเมือง พ่อค้าผู้รับเหมา ปปช. ปปท. ศาล สตง. อภิสิทธิ์ชน คนโกง คนดีได้มาสนิทสนมดื่มไวน์นั่งเครื่องบินกัน


สำหรับกรณีของสว.ฉาวนี้ หากนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ยังไม่ทราบว่ากิ๊กของสว.ฉาวเป็นใครก็ควรทำหนังสือขอสำเนาใบสมัครของสุภาพสตรีดังกล่าวจากสถาบันพระปกเกล้า ก็จะทราบว่าสมาชิกวุฒิสภาที่เซ็นรับรองในใบสมัครคนนั้นชื่ออะไร และตรวจสอบหนังสือย้อนหลังว่า ท่านผู้ใดในสนช.ขณะนั้นเป็นผู้อนุมัติให้สุภาพสตรีคนนี้ให้ไปอบรมที่สถาบันพระปกเกล้า

จากนั้นต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยเร็วที่สุด และไม่ควรปิดบังอำพรางไว้ เพราะขณะนี้ประชาชนกำลังสงสัยสมาชิกวุฒิสภาทั้งสภาแล้ว จะทำให้ปลาเน่าตัวเดียวแต่เหม็นไปทั้งข้อง ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์และเกียรติยศ ศักดิ์ศรีของสภาผู้ทรงเกียรติของประเทศ  นอกจากนี้ยังควรหามาตรการป้องกันการใช้อภิสิทธิ์ในการฝากฝังบุคคลของตนเข้ารับราชการด้วย หากพบว่ามีการฝ่าฝืนก็ต้องลงโทษตามกฎหมายและด้านจริยธรรมอย่างจริงจัง เพื่อกอบกู้วิกฤติศรัทธาประชาชนให้เป็นวุฒิสภาอันเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง