About Me

header ads

วัชระขีดเส้น 30วันป.ป.ช.สอบกราวรูดผบ.ตร.-ผบ.ทบ.


สนช.สว.อธิการบดีส่อทุจริตแต่งตั้งตร.-ทหารหญิงโดยมิชอบกรณีเมียน้อยสว.ทำทารุณกรรมทหารหญิง 
(26 ส.ค.65)เมื่อเวลา 10.30น.ที่สำนักงานป.ป.ช.นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือผ่านนายไพโรจน์ นิยมเดชา นักสืบสวนคดีทุจริตชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผอ.สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ป.ป.ช.ถึงพล.ต.อ.วัชรพล  ประสารราชกิจ ประธานป.ป.ช.ขอให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวน ผบ.ตร. ผบ.ทบ. อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกวุฒิสภากับพวกว่า มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือส่อทุจริตกรณีบรรจุและแต่งตั้งสิบตำรวจโทหญิงและสิบโทหญิงเป็นข้าราชการตำรวจ-ทหารหรือไม่ การออกคำสั่งให้สิบตำรวจโทหญิงไปช่วยงานที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยเบิกเบี้ยเลี้ยงและได้วันเพิ่มวันทวีคูณทั้งที่ไม่ได้ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้หรือไม่ 


ทั้งนี้ จากกรณีข่าวนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือกัน จอมพลัง และนายไพศาล เรืองฤทธิ์ ทนายความได้นำอดีตทหารหญิงเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจหญิงที่กล่าวอ้างเป็นกิ๊กหรือภรรยาน้อยของสว.คนหนึ่ง ซึ่งเป็นนายจ้างของตนบังคับใช้แรงงานและทำร้ายร่างกาย เช่น ถูกตบตีตามร่างกายจนปากแตกเลือดออกแล้วถูกเอาน้ำยาล้างห้องน้ำมาราดแผลในปาก ถูกเครื่องช็อตไฟฟ้าตามร่างกาย ใช้ไม้หน้าสามตีที่ใบหน้า เป็นต้น เหตุเกิดที่จังหวัดราชบุรี และ สิบตำรวจโทหญิง ยังมีชื่อมาช่วยงานที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าโดยมีการเบิกเบี้ยเลี้ยงและได้วันเพิ่มวันทวีคูณ ทั้งที่ไม่ได้ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้แต่อย่างใด อีกทั้งที่ผ่านมาอดีตทหารหญิงยังต้องเป็นทหารรับใช้สิบตำรวจโทหญิงอีกด้วย เรื่องนี้เป็นที่สนใจของสาธารณชนและเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ จึงขอร้องเรียนกรณี ผบ.ตร. ผบ.ทบ. อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกวุฒิสภา อธิการบดี คณบดีกับพวก มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือส่อทุจริต ดังนี้

1. มีการบรรจุและแต่งตั้งสิบตำรวจโทหญิงและสิบโทหญิงเป็นข้าราชการตำรวจ-ทหารหรือไม่ 

2. การออกคำสั่งให้สิบตำรวจโทหญิงช่วยงานที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยมีการเบิกเบี้ยเลี้ยงและได้วันเพิ่มวันทวีคูณทั้งที่ไม่ได้ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้หรือไม่ 

3. มีส่วนรู้เห็นหรือสนับสนุน ส.ต.ท.หญิงที่กล่าวอ้างว่าเป็นกิ๊กหรือภรรยาน้อยกระทำการทารุณทหารหญิงหรือไม่ 

4. มีการใช้อำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาฝากภรรยาน้อยเป็นข้าราชการตำรวจลำดับที่ 84 จริงหรือไม่  ฝากบุคคลเข้ารับราชการทหารจริงหรือไม่ 

5. การกระทำของสมาชิกวุฒิสภาส่อว่าขัดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 185 วรรค 3 และมาตรา 219 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 กฎหมายต่าง ๆ และข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 หรือไม่ 

6. สอบว่าวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งที่จ่ายเงินซื้อ 50,000 บาท อธิการบดี คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยใดเป็นผู้ลงนาม ขอให้สอบสวนการทุจริตจริงหรือไม่ 

อนึ่ง กรณีนี้เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ผบ.ตร., ผบ.ทบ. ,อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ,สมาชิกวุฒิสภากับพวกใช้สถานะตำแหน่งก้าวก่ายแทรกแซงเพื่อประโชน์ของตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ 

จึงขอให้พิจารณาดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน