About Me

header ads

"มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน" และ "ยุติธรรมพบประชาชน" ครั้งที่ 5

 


📌✨วันที่ 28 เมษายน 2565  เรามีนัดกันกับงาน "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน" และ "ยุติธรรมพบประชาชน" ครั้งที่ 5  จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ 


📌ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 5 (จังหวัดเชียงใหม่)

https://www.led.go.th/view/led070365.asp


ติดตามรายละเอียดเพิ่ม ผ่านช่องทาง Facebook Fanepage : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่