About Me

header ads

วิว เยาวภา เปิดค่ายมวย เดอะเลเจ้นด์ อารีน่า

ต้อนรับ บุคคลากรกีฬามวยไทย พร้อมจับมือกัน ร่วมพัฒนาค่ายมวยไทย สู่มาตรฐานระดับ World Class ดึงนักท่องเที่ยว เรียนมวยไทย วันที่ 2 กรกฏาคม 2567 เวลา 15.00 น. ค่ายมวยไทย เดอะเลเจ้นด์อารีน่า โดย คุณวิว เยาวภา บุรพลชัย นายกสมาคมนักกีฬาโอลิมปิกไทย ผู้อำนวยการศูนย์กีฬา เดอะเลเจ้นด์อารีน่า อดีตนักกีฬาเหรียญทองแดงโอลิมปิก 2004  ให้การต้อนรับ ผอ.พลัฏฐ์ สุวรรณาเมธากร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย จากการกีฬาแห่งประเทศทไทย  และ คณะบุคคลวงการมวยทั้ง 7ประเภท จากค่ายมวยไทยทั่วประเทศกว่า 100 ท่าน ที่เดินทางมาสัมมนาโครงการสัมมนานิเทศกฏหมายและมาตรฐานกีฬามวยของบุคคลในวงการกีฬามวยทั้ง 7 ประเภท ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2567 ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมค่ายมวย The Legend Arena ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพ ประจำปี 2566 ขนาด S  4 ดาว จากสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย โดย วิว เยาวภา กล่าวว่า วันนี้ตนเองเป็นน้องใหม่ในวงการมวยไทย เปิดค่ายมวยมาเป็นเวลา 2ปี และ ได้ดำเนินการพัฒนาค่ายมวยจนได้มาตฐาน จากสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ในปี 2566 ที่ผ่านมา เป็นขนาด Small 4 ดาว ซึ่ง เป็นโอกาสที่ดี ที่จะได้พัฒนาในระดับต่อไป และ ตนเองยินดีที่จะแนะนำ และ ร่วมมือกับค่ายมวยจากทั่วประเทศ เปิดให้เยี่ยมชมและใช้บริการ โดยหวังว่า จะนำไปสู่การยกระดับค่ายมวยไทยทั่วประเทศ และ มีคนไทย และ ต่างชาติ เข้ามาสนใจเรียนมวยไทยมากขึ้น ตนเองอยากเห็น เด็กไทย ถือนวมมวย เข้าไปเรียน ในค่ายมวยไทยเพิ่มมากขึ้น อยากเห็นโรงเรียนบรรจุหลักสูตรมวยไทย เข้าไปสอนในโรงเรียน อยากเห็นคนต่างชาติ เข้ามาเรียน มาซ้อมมวยไทย และ แข่งขันมวยไทย มากยิ่งขึ้น เพื่อนำมวยไทย สร้างเศรษฐกิจ และ สร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับบุคลากรในวงการมวยไทย  ซึ่ง สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ โดยที่ ค่ายมวยทั่วประเทศต้องยกระดับให้ได้มาตรฐานในเรื่อง การบริหารค่ายมวย  พัฒนาสถานที่ และ บุคลากรวงการกีฬามวยมีความรู้เรื่องมวยไทย รู้กฎหมาย และ มาตรฐานกีฬามวย เราจะสามารถร่วมกันพัฒนาไปได้ ซึ่งขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมกรรมการกีฬามวย จากการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ได้จัดการสัมมนาแบบนี้ ทำให้คนมวยไทยพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน มั่นใจว่า สุดท้ายมวยไทยจะพัฒนาในทุกมิติอย่างเป็นระบบ ตนเองพร้อมให้ความร่วมมือ