About Me

header ads

จุดเทียนประท้วง ค่าไฟมหาโหด ”วัชระ”ค้าน”พีระพันธ์”-ก.พลังงานย้ายโรงไฟฟ้าจากสุราษฎร์ธานีไปภาคกลาง


9 มิถุนายน 2567 

นายวัชระ  เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวที่ หน้าโรงไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขาหัวควาย ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เรื่องค่าไฟฟ้ามหาโหด และคัดค้านการย้ายการย้ายโรงไฟฟ้าพลังแก๊สธรรมชาติ ขนาด 1,400 เม็กกะวัตต์ จากตามแผนผลิตไฟฟ้าที่จะสร้างที่สุราษฎร์ธานีไปภาคกลาง
นายวัชระ กล่าวว่าได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากว่าขณะนี้ค่ากระแสไฟฟ้ามีราคาแพงมากและแพงอย่างมหาโหด ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนและบ่นกันทุกครัวเรือนว่าค่าไฟฟ้ามีราคาแพงอย่างมหาศาลแพงกว่าข้าวสารเสียอีก ผมจึงขอเรียกร้องไปที่รัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน เพื่อให้หาทางแก้ไขปัญหาราคาค่ากระแสไฟฟ้ามีราคาแพงในยุคของนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี และอีกกรณีหนึ่งคือ กระทรวงพลังงานโดยนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน และนายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้มีการประชุมและเตรียมการที่จะโยกย้ายแผนการสร้างโรงไฟฟ้าที่ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าใช้แก๊สธรรมชาติ มีการตระเตรียมที่จะสร้างโรงไฟฟ้าที่ จ. สุราษฎร์ธานี จำนวน 1400 เมกะวัตต์ แต่ปรากฏว่ากำลังจะมีอิทธิพลอำนาจมืดโยกย้ายโรงไฟฟ้าที่จะสร้างที่ จ. สุราษฏร์ธานี ที่ผ่านการประชาพิจารณ์พี่น้องสุราษฎร์ธานีและความเห็นชอบจากทุกภาคส่วนแล้วไปยังจังหวัดอื่นในภาคกลางซึ่งจะทำให้ความมั่นคงทางพลังงานของ จ. สุราษฎร์ธานี และภาคใต้สูญเสียไป


ผมในฐานะลูกหลานชาวสุราษฎร์ธานีและอดีต สส 2 สมัย จึงขอคัดค้านการที่ฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายข้าราชการประจำ ที่จะโยกย้ายแผนการสร้างโรงไฟฟ้าแก๊สธรรมชาติ จำนวน 1400 เมกะวัตต์ จากที่จะสร้างบริเวณเขาหัวควาย จ.สุราษฎร์ธานี ไปจังหวัดอื่นในภาคกลางโดยไม่ชอบธรรม ไม่เป็นธรรมต่อพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานี ผมจึงขอเรียกร้องและปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีและพี่น้องชาวภาคใต้ทุกคนไม่ให้โยกย้ายแผนการจัดสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าว


ผมจะไปยื่นหนังสือถึงนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นฝ่ายการเมืองคุมข้าราชการประจำที่กระทรวงพลังงาน และจะยื่นหนังสือถึงผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่กรุงเทพมหานครต่อไป ขอขอบคุณครับ


และวันนี้สะท้อนให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าถ้าเราไม่มีความมั่นคงทางพลังงานหรือความมั่นคงทางไฟฟ้าเราอาจจะต้องจุดเทียนตามบ้านกันก็ได้และผมจะไปจุดเทียนเป็นสัญลักษณ์หน้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิต พี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีที่เคารพครับ เขากำลังจะปล้นโรงไฟฟ้าที่กำลังจะสร้างที่ จ. สุราษฎร์ธานี เป็นโรงไฟฟ้าใช้แก๊สธรรมชาติ 1400 เมกะวัตต์ สร้างบริเวณเขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ไปสร้างที่จังหวัดอื่นในภาคกลาง ขอให้พี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีและพี่น้องภาคใต้ช่วยกันออกเสียงคัดค้านไปยังนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ไปยังนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ไปยังนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน ขอขอบคุณครับ