About Me

header ads

อรรถพล ตอบด่วนจี๋ ปมชาวบ้านร้อง "วัชระ" กรณีพิพาทกับกรมอุทยานฯ
6 มิถุนายน 2567 

นายวัชระ  เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า อธิบดีกรมอุทยาน นายอรรถพล เจริญชันษา สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตอบคำถามของผู้ใหญ่กุ๊ก/ผู้ใหญ่เทพทางไลน์ของวัชระ เพชรทอง ทันควัน ตามคลิปคำถามและไลน์ โดยคำตอบได้ชี้แจงเป็นข้อความดังต่อไปนี้ครับพี่น้อง


เรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อโปรดทราบ


- ข้อเท็จจริงกรณีชาวนครร้องเรียนนายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ ให้ประสานอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 2 ประเด็นดังนี้


1. กรณี นายสรวิศ รูปสะอาด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช อยากให้มีการสร้างสะพานเชื่อมจากอำเภอขนอมไปยังเกาะสมุย 


ข้อเท็จจริง โครงการก่อสร้างทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย เดิมมีจำนวน 6 แนวทางเลือก ระยะทางประมาณ 24 – 29 กิโลเมตร โดยทางเลือกที่ 1-3 อยู่บริเวณแนวขอบพื้นที่อุทยานฯ ส่วนที่เป็นพื้นที่ทะเลและแนวทางเลือกที่ 4-6  ตั้งอยู่นอกเขตอุทยานฯ ทั้งหมด (ตามแผนที่แนบ)


2. กรณี นายสุเทพ จันทร์อาภรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวอ้างว่า อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ ได้เข้าไปบุกรุกแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอขนอมและที่ทำกินของราษฎร มีการกันพื้นที่ทำมาหากินประมงพื้นบ้านเพื่อประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ อยากให้อุทยานแห่งชาติกันพื้นที่ออก และเคยตั้งเวทีคัดค้านการประกาศอุทยานแห่งชาติแล้วบริเวณที่ว่าการอำเภอขนอม 


ข้อเท็จจริง 2.1 มติที่ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กันพื้นที่ทับซ้อนกับที่ทำกินของราษฎรทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินและไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินออกทั้งหมดแล้ว รวมถึงพื้นที่บริเวณชายหาดสาธารณะและพื้นที่ทะเลตามการคัดค้านของเทศบาลอ่าวขนอมและเทศบาลท้องเนียน พื้นที่ทางทะเลส่วนที่เหลือนั้นคงไว้เพื่อเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยที่สำคัญของโลมาสีชมพู ทั้งนี้พื้นที่ทะเลที่เตรียมการประกาศอุทยานฯ สามารถทำประมงพื้นบ้านได้มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2544 ที่ผ่อนผันให้ชาวประมงทำการประมงพื้นบ้านในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลได้ ทั้งนี้การประมงดังกล่าวต้องไม่ฝ่าฝืน พรบ.การประมง ปี 2490 (ปัจจุบันคือ พรก.การประมง ปี 2558) 


2.2 การที่เทศบาลอ่าวขนอมคัดค้านการประกาศอุทยานทับพื้นที่ชายหาดสาธารณะและพื้นที่ทะเลในพื้นที่ในความรับผิดชอบของท้องที่เทศบาลอ่าวขนอมอย่างต่อเนื่องตลอดมา และกรมอุทยานฯ ได้กันออกให้ทุกครั้งจนครบทุกพื้นที่ตามการคัดค้าน ทำให้พื้นที่เทศบาลอื่นๆ เริ่มคัดค้านพื้นที่ชายหาดและทางทะเลด้วย เพื่อให้สามารถกันออกได้เหมือนเทศบาล


2.3 การกล่าวอ้างว่าเคยตั้งเวทีคัดค้านการประกาศอุทยานแห่งชาติแล้วบริเวณที่ว่าการอำเภอขนอมนั้น ในความเป็นจริงคือ อุทยานฯ ได้ไปตอบข้อเท็จจริงตามที่อำเภอเชิญประชุมกรณีที่แกนนำการคัดค้านอ้างว่าอุทยานประกาศทับพื้นที่ทำกินของราษฎร ซึ่งเป็นการคัดค้านที่ไม่มีมูลความจริง เนื่องจากได้กันพื้นที่ทำกินของราษฎรออกทั้งหมดแล้ว


2.4 แผนการทำงานขั้นต่อไปของอุทยานฯ คือ นำพื้นที่เตรียมการประกาศที่เหลือตามมติที่ประชุมข้อ 2.1 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ออกรับฟังความคิดเห็นรายหมู่บ้านตามขั้นตอนในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป


วิมลมาศ นุ้ยภักดี

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้ รายงาน


โดยนายวัชระ กล่าวว่า ขอขอบคุณนายอรรถพลที่ส่งคำชี้แจงของหัวหน้าอุทยานมาอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน แต่อย่างไรก็ตามทั้งทางราชการและชาวบ้านคงต้องจับเข่าหารือทางออกที่เป็นจุดสมดุลแห่งความยุติธรรมเพื่อประเทศชาติ ผมก็จะได้พบอธิบดีเพื่อหาทางออกเรื่องนี้ต่อไป.


#สืบจากข่าว รายงาน