About Me

header ads

“วัชระ”นำความเดือดร้อนของชาวสุราษฎร์ฯ ถึงมือ”จตุพร”ปลัดกระทรวงทรัพย์ฯ ยันเร่งแก้ไขทุกปัญหา

20 มิถุนายน 2567 

นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส พรรคประชาธิปัตย์ ได้ยื่นหนังสือกับนายจตุพร บุรุษพัฒน์  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ที่ห้องรับรองชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องขอให้เร่งจัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมโดยเร็วที่สุด 


เนื้อความระบุว่า 

1. ชาวกาญจนดิษฐ์ร้องขอให้มีการปรับปรุงฝายและขุดทำแก้มลิง 25-30 ไร่ ที่ ม.6 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ เพื่อกักเก็บน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาอุทกภัย 

2. นายจรงค์ ปลอดชุ่ม กำนัน ต.ตะเคียนทอง และชาวบ้านร้องขอขุดลอกคลองกะแดะแจะความยาว 5 กิโลเมตร ต.ตะเคียนทอง และ ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ 

3. ขอสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาลแห่งละ 1 บ่อ ดังนี้

3.1 นายจตุพร นุ่นทอง ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก และพระอาจารย์ต้อย กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาแดง ขอขุดเจาะน้ำบาดาลในบริเวณวัด 

3.2 ชาวบ้านและพระสงฆ์ วัดศานติ-ไมตรี นิคมขุนทะเล ซ. 8 ต.ขุนทะเล อ.เมือง 

3.3 ชาวบ้านและพระสงฆ์ สำนักสงฆ์วิโมกขธรรม (เขาใต้ป่า) ม.12 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ 

3.4 ชาวบ้านและผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม เลขที่ 110 ม.1 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ 

3.5 ชาวบ้านและพระสงฆ์ สำนักสงฆ์เขาเพ-ลา ม. 9 ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ 

3.6 ชาวบ้านและพระสงฆ์ วัดถ้ำสิงขรณ์ ม.3 ต.ถ้ำสิงขรณ์ อ.คีรีรัฐนิคม 

4. อบต.ปากแพรกขออนุญาตใช้พื้นที่ในคลองครามระหว่าง ม.6 , 11 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก และ ม.9 , 12 , 13 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ (หินทิ้ง) จำนวน 10 จุด เพื่อเก็บกักน้ำในฤดูแล้งและหรือขุดลอกทรายในคลองคราม 

5. ชาวกาญจนดิษฐ์ร้องขอให้มีการสำรวจและขุดลอกคลองหวาดจาก ต.คลองสระ ต.ป่าร่อน ต.กรูด ผ่านตลาดกาญจนดิษฐ์ ต.กะแดะ บรรจบคลองแดะ ไหลลงทะเลที่ ต.พลายวาส ความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร เพื่อเก็บกักน้ำ แก้ไขปัญหาคลองตื้นเขินและแก้ไขปัญหาอุทกภัย


นายจตุพร บุรุษพัฒน์  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ต้องขอบคุณนายวัชระ เพชรทอง ที่มีความจำเป็นจริง ๆ เพราะว่าดูจากที่เคยคุยกับระดับกรมและลงพื้นที่ในนามของส่วนราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมทรัพยากรน้ำ ขอยืนยันว่าสิ่งที่นายวัชระอย่าใช้คำว่าขอ บางครั้งเราลงไปสัมผัสพื้นที่ปัญหาอยู่ตรงไหนอันนี้ต้องขอบคุณนายวัชระที่เป็นปากเสียงให้กับพี่น้องประชาชนในการดำเนินการ  ส่วนของกรมทรัพยากรน้ำซึ่งรองอธิบดีมาด้วยที่จริงก็ได้ไปสำรวจมาแล้ว สำหรับในส่วนของการขุดเจาะบ่อบาดาลเป็นหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลซึ่งผมจะมอบให้กรมทรัพยากรน้ำไปสำรวจเพราะบางแห่งเราต้องไปดูว่าแต่ละจุดมีน้ำหรือไม่ แต่ไม่ต้องห่วงยังไงก็มีน้ำให้พี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์และขอบคุณนายวัชระที่เห็นความสำคัญปัญหาของพี่น้องประชาชนและนำเสนอมาสู่กระทรวง