About Me

header ads

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผนึกพลังนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เปิดโครงการแรลลี่ชมของดีศรีสะเกษ"แรลลี่คันทรี่ออนทัวร์"


วันที่ 16 มิถุนายน 2567

เวลา 07.00 น.

     นางสาวภคนันท์ ศิลาอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางกัญญ์ฐณัฐฐา ไตรสรณกุล กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแรลลี่ชมของดีศรีสะเกษ “แรลลี่คันทรี ออน ทัวร์” (Rally Country On tour) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพาณิชย์ สนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ตลอดจนประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

     โดยมีนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ดร.วิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายสุริยา บุตรจินดา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้