About Me

header ads

“วัชระ”เรียกร้องรัฐบาล_รุกขเทวดา สร้างสนามบินทะเลให้ชาวเกาะพะงัน

3 มิถุนายน 2567

นายวัชระ  เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอัครเดช  เกื้อสกุลหรือผู้ใหญ่ดำ ผู้ใหญ่บ้านรางวัลแหนบทองคำพระราชทาน เดินทางไปที่ชายหาดบริเวณป่าช้าเก่า เทศบาลบ้านใต้ อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี ได้ยืนแถลงเรียกร้องให้รัฐบาลนายเศรษฐา  ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เพื่อให้มีโครงการจัดสร้างสนามบินเกาะพะงัน ที่บริเวณชายหาดริมทะเลแห่งนี้ ไม่ว่ารูปแบบสร้างรันเวย์ขนานกับชายฝั่งหรือสนามบินน้ำก็ตาม 


นายอัครเดช  เกื้อสกุล อดีตผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่าได้มีการศึกษารูปแบบไว้แล้ว ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชาวบ้านพร้อมใจกัน และที่ป่าช้าเก่าซึ่งเป็นที่สาธารณะประโยชน์แห่งนี้เทศบาลบ้านใต้พร้อมที่จะสนับสนุน มีทางเข้าออก2ทาง มีต้นไทรอายุนับร้อยปี  ขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองให้การสนับสนุนการสร้างสนามบินด้วย


นายวัชระ เพชรทอง

อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการและจะนำเสนอดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นนโยบายในการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป ชาวเกาะพะงันต้องกำหนดวิถีชีวิตของชาวเกาะพะงันเอง จากนั้นนายวัชระและนายอัครเดชได้ยกมือไหว้บนบานรุกขเทวดาที่ต้นไทรใหญ่  ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ที่นี้โปรดดลบันดาลให้เกาะพะงันมีสนามบินในอนาคตด้วยเถิด.