About Me

header ads

ิเปิดแล้ว !!! โรงเรียนมวยไทยลุมพินี พร้อมสร้างครูมวยไทยออกสู่ตลาดโลก

 


โรงเรียนมวยไทยลุมพินีขานรับนโยบาย ผบ.ทบ. ทำมวยไทยให้เป็นกีฬาอาชีพเป็นกีฬาประจำชาติและเป็นมรดกของชาติไทย พร้อมสร้างครูมวยไทยออกสู่ตลาดโลก

เผยความต้องการผู้ฝึกสอนมวยไทยในต่างแดนมีความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก พล.ท. นรินทร์ 

มีสมบูรณ์ หัวหน้าโรงเรียนมวยไทยลุมพินียืนยัน มวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่เป็นศิลปะป้องกันตัวและวัฒนธรรม 

ที่ต้องส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลาน และเผยแพร่ให้ทั่วโลกได้รู้จัก

“สาเหตุที่จัดตั้งโรงเรียนมวยไทยขึ้นมาเพื่อเป็นการตอบรับนโยบายที่ต้องการให้มวยไทยเป็นกีฬาอาชีพ 

เป็นกีฬาประจำชาติและเผยแพร่ไปสู่นานาชาติและทำมวยไทยให้เป็นมรดกของชาติไทย ประกอบกับที่ผ่านมา 

มวยไทยเริ่มเป็นที่ยอมรับของต่างชาติมากขึ้น จากการออกไปชกนอกประเทศจนสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลก” พล.ท. 

นรินทร์มีสมบูรณ์หัวหน้าโรงเรียน มวยไทยลุมพินีกล่าว

พล.ท. นรินทร์ฯ ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ 3 – 4 ปีที่แล้วที่ทำให้สนามมวยเวทีลุมพินีเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติครั้งใหญ่ผบ.ทบ. ในขณะนั้น (พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้) ได้เชิญผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬา กองทัพบก
มวยไทยลุมพินี หรือนายสนามมวยเวทีลุมพินีคือ พล.อ. สุชาติแดงประไพ (ขณะนั้นมียศ พล.ท.) ว่ามีทางเลือกให้สนามมวยเวทีลุมพินี2 ทาง คือ ปิดสนามมวยแห่งนี้เป็นการถาวร หรือถ้าจะดำเนินการต่อไป จะต้องจัดการแข่งขัน

ชกมวยที่ปลอดการพนัน คือไม่มีการเล่นการพนันในสนาม และไม่มีอิทธิพลใดใดอยู่เหนือการตัดสินของกรรมการ 

การตัดสินต้องยุติธรรม ผลการตัดสินสามารถอธิบายให้สังคมเข้าใจได้พล.อ. สุชาติยืนยันกับ ผบ.ทบ. ว่าจะดำเนินการต่อภายใต้เงื่อนไข “มวยปลอดการพนัน” หลังจากนั้น ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่วิกฤติและยากลำบากมากเพราะทุกโปรโมเตอร์ของลุมพินีต่างพร้อมใจกันออกจากลุมพินีไป คนในวงการมวยส่วนใหญ่ก็เห็นว่าถ้ามวยปลอด 

การพนัน สนามมวยเวทีลุมพินีจะไปต่อไม่ได้แต่ในที่สุด สนามมวยเวทีลุมพินีก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้จนเกิดปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นในวงการมวย 

ที่มีรายการมวยที่ปลอดการพนันหรือรายการมวยสีขาว 3 รายการเกิดขึ้น คือ ONE Lumpinee, Fairtex Fight และ 

LWC Super Champ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ONE Lumpinee เป็นรายการที่มีผู้ติดตามชมมากที่สุด จนมีเรตติ้ง 

ชนะละครทีวีในช่วงเวลาเดียวกัน อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ความสำเร็จของรายการ ONE Lumpinee คงต้อง 

ยกเครดิตให้ คุณชาตรี ศิษย์ยอดธง แต่จะมีใครกี่คนที่จะรู้ว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น ยังมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังคุณชาตรี ก็คือ พล.อ. สุชาติอดีตนายสนามมวยเวทีลุมพินี“ผมเป็นผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับ พล.อ. สุชาติจนได้รับมอบหมายให้เป็นโปรโมเตอร์รายการ LWC Super Champ และผู้บริหารโรงเรียนมวยไทยลุมพินีขอยืนยันว่าความสำเร็จของรายการ ONE Lumpinee มีพล.อ. สุชาติเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนั้น หลายปัญหาที่เกิดขึ้นคุณชาตรีไม่ทราบ แต่พล.อ. สุชาติเป็นผู้แก้ปัญหานั้น”พล.ท. นรินทร์ กล่าวยืนยัน

            สำหรับการจัดตั้งโรงเรียนมวยไทยลุมพินีหลังจากที่พล.อ. สุชาติยืนยันต่อ ผบ.ทบ. ว่าจะดำเนินการต่อ

ภายใต้เงื่อนไขมวยปลอดการพนัน ผบ.ทบ. ได้กรุณามอบนโยบายเกี่ยวกับมวยไทย 3 ข้อ คือ ทำมวยไทยให้เป็นกีฬา

อาชีพ ทำมวยไทยให้เป็นกีฬาประจำชาติและเผยแพร่ไปสู่นานาชาติและทำมวยไทยให้เป็นมรดกของชาติไทย พล.อ. 

สุชาติจึงได้นำมากำหนดเป็นกลยุทธ์ของสนามมวยเวทีลุมพินีและกลยุทธ์ข้อหนึ่งก็คือ จะต้องจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้และโรงเรียนเกี่ยวกับมวยไทย เพราะฉะนั้น การจัดตั้งโรงเรียนมวยไทยลุมพินีจึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งของสนามมวยเวทีลุมพินีโดยได้รับการจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนนอกระบบ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 13 

พฤษภาคม 2567 และนำเอานโยบายของ ผบ.ทบ. มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์ของโรงเรียน คือโรงเรียนมวยไทย


ลุมพินีจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของ ผบ.ทบ. ทั้ง 3 ข้อตามที่ได้กล่าวไปแล้ว
สิ่งที่เป็นจุดเด่นของโรงเรียนคือเป็นโรงเรียนมวยไทยที่มีที่ตั้งอยู่ในสนามมวย ซึ่งเป็นจุดดึงดูดให้มีผู้สนใจ 

มากขึ้น อีกประการหนึ่งก็คือโรงเรียนมวยไทยลุมพินียังเป็นที่ตั้งของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมวยไทย

ลุมพินีซึ่งได้รับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 และโรงเรียนของเราก็มีหลักสูตรหนึ่ง คือ หลักสูตรผู้ฝึกสอนมวยไทย ซึ่งเมื่อผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม สำเร็จหลักสูตรนี้แล้ว สามารถเข้ารับการทดสอบเป็นผู้ฝึกสอนมวยไทยได้จากศูนย์ทดสอบนี้ผู้ผ่านการทดสอบจะได้ใบรับรองให้ทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนมวยไทย  อย่างถูกต้องตามกฏหมาย