About Me

header adsนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานในงานครบรอบ 44 ปี สมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย พร้อมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล การประกวดภาพข่าวอาเซียน 2024 และการท่องเที่ยวไทย
โดยมี น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, มงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย, เทพชัย หย่อง ประธานจัดการประกวดภาพข่าวอาเซียน 2024, ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนายกสมาคม 12 สมาคม, สมาชิกสื่อมวลชนชาติอาเซียนและจีน มาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง โดย ดร.เอก์ เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ได้มอบกระเช้าดอกไม้ให้กับ มงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ในโอกาสครบรอบ 44 ปี สมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

นายเทพชัย หย่อง เปิดเผยว่า การประกวดภาพข่าวอาเซียน 2024 สมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย รับเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดในปีนี้โดยมีภาพส่งเข้าประกวดจำนวน 108 ภาพ จาก 7 ประเทศ ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 37 ภาพ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ 9 ภาพ, กัมพูชา 6 ภาพ, อินโดนีเซีย 5 ภาพ, ลาว 3 ภาพ, มาเลเซีย 2 ภาพ, เวียดนาม 2 ภาพ และไทย 10 ภาพ


โดยการประกวดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของสื่อมวลชนในกลุ่มประเทศอาเซียน และเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนในอาเซียนได้แสดงความสามารถในการถ่ายภาพด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนการสนับสนุนให้สื่อมวลชนในอาเซียนร่วมส่งเสริมการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

ผลการตัดสินปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศได้แก่ ภาพเมืองบนเขาของช่างภาพหนังสือ Rakyat Merdek จากประเทศอินโดนีเซีย, รองชนะเลิศอันดับ 1 ภาพขบวนออกจับช้างป่าของชาวกูย จากประเทศไทย ของนายอภินันท์ บัวหภักดี ช่างภาพอิสระประจำ อนุสาร อสท

สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ภาพขบวนแห่ดอกไม้จากเว็บไซต์ Merdeka.com และรางวัลชมเชย 2 รางวัล จากภาพ ผจญภัย ของช่างภาพฟิลิปปินส์ และภาพปลูกข้าวขั้นบันได ของหนังสือพิมพ์ PonD News Asia จากประเทศฟิลิปปินส์

ทั้งนี้ พลโทชำนาญ ช้างสาต กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก มอบหมายให้ คุณทวินันท์ คงคราญ รองผู้อำนวยการใหญ่ ด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทน ร่วมด้วย คุณกวีวัธน์ คุณาพัทธ์ หัวหน้าส่วนงานสื่อสารองค์กร และ คุณธนัญญา พิพิธวณิชการ ผู้ประกาศข่าว ช่อง 5 ร่วมแสดงความยินดีในวันก่อตั้ง สมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ครบรอบ 44 ปี โดยมี คุณมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศ ไทย เป็นผู้ให้การต้อนรับ และรับมอบ 

โอกาสนี้ คุณทวินันท์ฯ ได้มอบชุดของขวัญที่ระลึก เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ คุณนคร วีระประวัติ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสได้รับเลือกเป็น ประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทยคนใหม่ โดยพร้อมเข้ารับหน้าที่ในวันที่ 24 มิถุนายน นี้ ซึ่งตรงกับวันก่อตั้งสมาพันธ์ฯ ด้วย   

สำหรับการจัดประกวดภาพข่าวอาเซียน 2024 และการประกวดภาพท่องเที่ยวไทย 2024 มีผู้สนับสนุนหลัก ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด (น้ำดื่มสิงห์), บมจ.วิริยะประกันภัย, บมจ.บีซีพีจี, บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท true, บริษัท SCG, บมจ.เอ็ม บีเค, สามย่าน มิตรทาวน์ฮอลล์, บมจ.ซีพี ออลล์, บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ), บริษัท ซี พี แรม จำกัด และบริษัท 24 คอฟพี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด