About Me

header ads

"มูลนิธิพระราหู" ร่วมกับ "โครงการใจถึงใจ" เล็ก ฝันเด่น นำข้าวสารอาหารแห้งไปมอบผู้ป่วยติดเตียง ม.บัวทอง 4


เมื่อเร็วๆนี้ : มูลนิธิพระราหู โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ และพล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ร่วมกับ "โครงการใจถึงใจ" โดย เล็ก ฝันเด่น จรรยาธนากร มอบหมายให้คณะทีมงานได้ร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งลงพื้นที่บริเวณหมู่บ้านบัวทอง 4 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 10 ราย