About Me

header ads

รวมพลังพนักงานจิตอาสา ฐานสนับสนุนฯ สงขลา ร่วมปลูกป่ากว่าพันต้น ฉลอง 39 ปี ปตท.สผ.21 มิ.ย.67 – พนักงานจิตอาสา ปตท.สผ. ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา กว่า 120 ชีวิต ร่วมแสดงพลัง จัดกิจกรรม “เพาะ” ความสุข “ปลูก” ความยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พร้อมกับพนักงาน ปตท.สผ.ในพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศ 


ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา จากฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา ร่วมกิจกรรม From We to World Planting Day 2024 “เพาะ” ความสุข “ปลูก” ความยั่งยืน เนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี ปตท.สผ.  โดยร่วมกันปลูกต้นไม้กว่า 1,000 ต้น บริเวณพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ใกล้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทะเลนอก ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา   เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดูดซับก๊าซเรือนกระจกและช่วยลดภาวะโลกร้อน  ส่งต่อความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการ   เนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี ปตท.สผ. ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567  
กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของ  EP Net Zero ที่ ปตท.สผ. ตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ.2593  ด้วยความพยายามเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนและสังคม โดยการปลูกป่าบกและป่าชายเลน เพื่อช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกสะสมให้ได้มากกว่า 2 ล้านตัน


โดยมีพนักงานจาก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และ บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด หรือ ปตท.สผ.อีดี  บริษัทย่อย ผู้ดำเนินงานหลัก ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ทะเลอ่าวไทย ซึ่งประจำอยู่ที่ฐานสนับสนุนฯ สงขลา กว่า  120 คน  ร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติการของ ปตท.สผ. พร้อมกันทั่วประเทศ ได้แก่ โครงการเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร โครงการพีทีดีอีพี 1 จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการสินภูฮ่อม จังหวัดอุดรธานี โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ระนอง  โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา และ ปตท.สผ. สำนักงานใหญ่ 


การจัดกิจกรรมของฐานสนับสนุนการพัฒาปิโตรเลียม สงขลา ในพื้นที่อำเภอสิงหนครในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก หน่วยงานในพื้นที่ อาทิ 

นายนพดล สุระสังวาล นายอำเภอสิงหนคร  

นายกอง จันทร์สว่าง นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร

นายสมชาย  สุริยะ อิหม่าม มัสยิดหัวสนอ่อน บ้านทะเลนอก  นายวรรขัย นุราภักดิ์ ผู้จัดการสถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท   ภาคใต้ และคณะตัวแทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา  เข้าร่วมกิจกรรมด้วย   Website: http://www.pttep.com             Facebook: http://www.facebook.com/pttepplc 

20 มิถุนายน 2567

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ แผนกองค์กรสัมพันธ์ ฐานสนับสนุน การพัฒนาปิโตรเลียมสงขลา

พัลลภ ลิ่มสกุล ผู้จัดการ แผนกองค์กรสัมพันธ์ โทร.    074 338 888

วิภาวี ปัญญาดี เจ้าหน้าที่ แผนกองค์กรสัมพันธ์    โทร.  098 829 2464  E-mail: wipaweep@pttep.com