About Me

header ads

“วัชระ”ปฏิเสธไม่รู้เรื่องถุงขนมภาค 2 ไม่ได้ส่งหนังสือร้อง”กต.”16 มิถุนายน 2667

นายวัชระ  เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า

ตามที่มีการส่งข้อความในสื่อออนไลน์ว่าตนส่งหนังสือร้องเรียนเรื่องถุงขนมภาค 2 ต่อคณะกรรมการตุลาการ (กต.)และมีการเผยแพร่ภาพตนประกอบข้อความเผยแพร่ไปทั่วนั้น ย่อมก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้

นายวัชระ กล่าวว่า ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า 1 ไม่ได้เป็นผู้เขียนและเผยแพร่ แม้ว่าข้อเท็จจริงน่าสนใจมากก็ตาม

2 ไม่ได้เป็นผู้ยื่นหนังสือฉบับนี้ต่อคณะกรรมการตุลาการ แต่เคยยื่นเรื่องกรณีนายทักษิณ ชินวัตร ความผิดตามมาตรา 112 ต่อสำนักงานอัยการสูงสุด และเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)จริง

แต่เรื่องที่ยื่นต่อคณะกรรมการตุลาการ(กต.)ไม่ได้ทำและไม่ติดใจหรือโกรธเคืองคนที่ทำ เพราะเป็นบุคคลสาธารณะ

อาจมีคนเข้าใจผิดบ้างถูกบ้างเป็นธรรมดาของโลก.