About Me

header ads

ฟุตซอลศรีสะเกษ ชิง 1 แสน

 
  ดร.วิชิต  ไตรสรณกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้เปิดเผย ถึงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลประจำปี  2567  อบจ.ศรีสะเกษ โอเพ่นคัพ ต้านยาเสพติด ชิงเงินรางวัลร่วม  100,000 บาท "  ในการแข่งขันกีฬาฟุตซอลซึ่งทาง  อบจ.ศรีสะเกษได้จัดเป๋นประจำทุกปีมีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมากและเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน ประชนชนได้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลูกฝั่งความมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ ความอดทน มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเป๋นการพัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอลที่ถูกต้องและนำไปสู่อาชีพในอนาคต  เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐด้านการพัฒนากีฬาและต้านยาเสพติด                                              

       โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 5   รุ่นได้แก่  1.รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน  13  ปี ( ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2554 )

2.  รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 16  ปี  ( ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2551 )

3.   รุ่นเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 16 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2551)

4.  รุ่นประชาชนชายทั่วไป

5. รุ่นอาวุโสอายุ  45  ปีขึ้นไป ( ไม่เกิดหลัง พ.ศ.2522 )

       โดยจะเปิดรับสมัครวันที่  10  -  19  มิถุนายน 2567 ณ  ฝายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด ฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษประชุมผู้จัดการทีมและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00น. ณ อาคารพลศึกษาวีสมหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

     กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 19 กรกฏาคม 2567(ไม่เว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์)  ณ อาคารพลศึกษาวีสมหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

     ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ หรือ Facebook:ท่องเที่ยว/กีฬา อบจ.ศรีสะเกษ 

        ดาวน์โหลดใบสมัครhttps:drive.google.com/file/d/1sP7Rkq8TENNz5DIoJB2XNYsW8qAWNBbb/view?usp=drive_link