About Me

header ads

“วัชระ” สัมภาษณ์สด จากใจ ”น.อ.ณัฐพล” หัวหน้าศรชล มีผู้ว่าฯ”เจษฎา” เป็นประธาน เหตุด่วนเหตุร้ายทางทะเลทุกชนิด โทร 1465 (24 ชั่วโมง)


“วัชระ” สัมภาษณ์สด ”น.อ.ณัฐพล” หัวหน้าศรชล ประกาศดูแลชาวประมงให้อยู่ร่วมกับทะเลไทย เกิดเหตุด่วนเหตุร้ายในทะเลโทร 1465 (24 ชม.)
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า พี่น้องประชาชนที่เคารพ พี่น้องประมงพื้นบ้าน พี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีและพี่น้องที่มีอาชีพติดกับทะเลทุกจังหวัด วันนี้ผมได้มาพบกับ น.อ.ณัฐพล สินพูลผล รอง ผอ.ศรชล. จ.สุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมซัมเมอร์ อ.เกาะพะงัน ขอสัมภาษณ์เพื่อพูดคุยกับพี่น้องประชาชน


โดย น.อ.ณัฐพล สินพูลผล รอง ผอ.ศรชล. จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า หลายท่านอาจจะเพิ่งรู้จักศรชล ๆ ก่อตั้งประมาณ 5 ปี โดยหน้าที่ศรชลมีหน้าที่บูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทะเลทั้งหมดให้อยู่ในกฎหมายซึ่งศรชลอยู่กับชาวบ้านและส่วนราชการ เราเข้าใจดีว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในทะเลล้วนแล้วแต่เป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติทางทะเลทั้งนั้น มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยปกติผมในฐานะเป็นรองศรชล จ.สุราษฎร์ธานี ก็จะพูดเสมอว่าผมจะปฏิบัติหรือให้ความคิดเห็นกับผู้ที่ทำกิจกรรมในทะเลอยู่ 3 ประการ 


ประการแรก พวกเราต้องไม่ทะเลาะกันก่อน เพราะการที่เราทะเลาะกันมันสร้างความเดือดร้อนทุกกิจการแน่นอน เพราะฉะนั้นเราทำกิจกรรมในทะเลเหมือนกัน เราก็ต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน


ประเด็นที่ 2 เราต้องไม่รังแกคนอื่นหรือไม่เอาเปรียบคนอื่นเพราะการที่คุณไปเอาเปรียบคนอื่น ๆ เขาเดือดร้อนและความเดือดร้อนจะย้อนกลับมาหาคุณ


ประการที่ 3 เราอยู่กับทะเลเราต้องไม่ทำร้ายทะเล เราต้องไม่เบียดเบียนทะเล เราต้องรักษา เพื่อให้ทะเลมีความเป็นอยู่ได้สืบเนื่องต่อไปถึงลูกหลาน


ส่วนเรื่องการทำประมงผิดกฎหมายหรืออะไรที่ผิดกฎหมายในทะเล ศรชลไม่ได้นิ่งนอนใจ ศรชลจะประสานกับหน่วยต่าง ๆ เพราะคำที่ว่ากฎหมายไม่ได้รังแกชาวบ้าน กฎหมายกับชาวบ้านต้องอยู่ด้วยกันต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน ให้มันเดินไปทั้งคู่ ซึ่งตอนนี้ผมก็ต้องรับฟังทั้งประมงพื้นบ้าน ประมงพาณิชย์และทางส่วนราชการด้วยเพื่อมาหาทางออกร่วมกัน


นายวัชระ กล่าวว่า ประธานศรชลคือ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พี่น้องประชาชนที่เคารพสิ่งที่ น.อ.ณัฐพล ได้อธิบายมาชัดเจนว่า ถ้าเราอยู่ในทะเลเราต้องเกื้อกูลกันไม่รังแกกัน ไม่เอาเปรียบกันและรักษาทะเลให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน และเราก็โชคดี ประธานศรชล จ.สุราษฎร์ธานี คือ นายเจษฎา จิตรัตน์ ซึ่งเป็นที่เคารพรักของชาวสุราษฎร์ธานี ผมก็ขออนุญาตฝากชีวิตของพี่น้องชาวประมงทั้งหมดไว้กับ น.อ.ณัฐพล และนายเจษฎา ซึ่งผู้ว่าได้มีการประชุมและทำหนังสือถึงอธิบดีกรมประมงว่าในเรื่องของประมงพื้นบ้าน จ.สุราษฎร์ธานี ให้ใช้หลักรัฐศาสตร์และขอผ่อนผันเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวประมงอยู่ได้ และขณะเดียวกันก็ไม่รังแกกัน ไม่เบียดเบียนกัน และที่สำคัญที่สุด คือ รักษาอ่าวบ้านดอน รักษาทะเลไทยไว้ให้อุดมสมบูรณ์ตลอดไป


น.อ.ณัฐพล กล่าวในที่สุดว่า ท่านที่ทำกิจกรรมในทะเลทั้งหมดไม่ว่าจะเกิดอะไร เหตุด่วนเหตุร้ายภัยในทะเลโทรหาสายด่วนศรชล 1465 ตลอด 24 ชั่วโมง