About Me

header ads

“วัชระ”บุกถึงตำบลช้างซ้าย ชาวสุราษฎร์ฯร้องขุดแก้มลิง


เวลา 11.00 น. วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายวัชระ  เพชรทองอดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยนายวิชัย  สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย นายอภัยพงษ์ คงหอม เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ นางจตุพร พลจร รักษาการปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายภิญโญ หนูรักษ์ ตัวแทนอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน(อกม.) เดินทางไปพื้นที่ที่จะขุดแก้มลิงประมาณ 30 ไร่


นายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่าได้รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้มาพบปะกับพี่น้องประชาชนและนำความทุกข์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไปแก้ไขปัญหาซึ่งในวันนี้ได้เดินทางมาที่ ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี มาพบกับท่านวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยตัวแทนของ ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัวแทนของกรมชลประทาน ตัวแทนของเกษตรอำเภอ ตัวแทน อกม. โดยเฉพาะนายอภัยพงษ์  คงหอม เกษตรอำเภอ ซึ่งได้เสนอว่าที่บริเวณนี้นั้นควรจะขุดแก้มลิง พื้นที่ประมาณ 30 ไร่ ซึ่งไม่เหนือบ่ากว่าแรงที่จะของบประมาณจากรัฐบาลเนื่องจากรัฐบาลมีงบประมาณจำนวนมากและยังมีเงินดิจิตอล แต่การขุดนี้ไม่ได้ใช้เงินดิจิตอล ใช้เงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนเพราะพวกเราเสียภาษีกันทุกคน 


นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย กล่าวว่าเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้านมาร้องเรียนฤดูแล้งน้ำแห้งน้ำไม่เข้าคลองไม่เข้าคูน้ำเนื่องจากพื้นที่ตื้นเขิน แต่ก่อนมันลึกแต่ตอนนี้ตื้นเขิน ทางเทศบาลให้งบประมาณมา 4-5 หมื่นมาขุดลอกตรงบริเวณนี้ แต่ต้องการให้น้ำไหลชั่วคราวไปพลางก่อนแต่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยพอประทังไปชั่วคราวก็อยากจะขอความช่วยเหลือขอร้องจากหน่วยเหนือต้องใช้งบประมาณเยอะถ้าขุดลอกแก้มลิงตรงนี้ก็อยากได้ ขอบคุณครับ

นายภิญโญ หนูรักษ์ ตัวแทนอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ผลประโยชน์ของการทำแก้มลิงตรงบริเวณนี้ ผลประโยชน์ที่จะได้รับของเกษตรกรและชาวบ้าน 4 ตำบล ได้แก่ ต.ช้างซ้าย ต.ช้างขวา ต.ตะเคียนทอง และ ต.ทุ่งรัง เป็นแหล่งน้ำที่ไหลผ่าน 4 ตำบล ผลประโยชน์ที่ได้รับคือสวนทุเรียน ปาล์มน้ำมัน การเกษตร พืชล้มลุกที่จะได้รับประโยชน์มากขอให้ท่านวัชระ อดีต ส.ส. เอาโครงการนี้เข้าไปฝากด้วยเพื่อพี่น้องเกษตรกรของเรา

นายวัชระกล่าวว่า ด้วยความเต็มใจเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากให้กับพี่น้องประชาชนตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งผมคิดว่าในเรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์จะได้รีบดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดต่อไปโดยจะประสานขอให้หน่วยงานของรัฐจัดสรรเงินงบประมาณกลับคืนมาเพื่อพัฒนา อ.กาญจนดิษฐ์