About Me

header ads

นายกเพาะกายฯ แนะเทรนด์ออกกำลังกายใหม่ให้เด็กนศ.     แนะความรู้ ศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ร่วมเสวนาในหัวข้อ "เทรนด์ใหม่ในการมีสุขภาพที่ดีด้วยวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ" ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

    นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตนได้รับเชิญจาก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "เทรนด์ใหม่ในการมีสุขภาพที่ดีด้วยวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ" ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้เรียนรู้และรับทราบถึงบริบทของการออกกำลังกายในอุตสสวยาหกรรมกีฬาในปัจจุบัน ที่ ห้องบรรยาย 3D-301 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมี น.พ.อี๊ด ลอประยูร ผู้อำนวยการหลักสูตร ร่วมการเสวนาในครั้งนี้

     สำหรับการเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "เทรนด์ใหม่ในการมีสุขภาพที่ดีด้วยวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ" ครั้งนี้ สืบเนื่องจาก ตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ คนทำงานอยู่บ้าน (เวิร์คฟอร์มโฮม) และเมื่ออยู่กับบ้าน ทำให้บางคนมีเวลาออกกำลังกายมากขึ้น จนกลายเป็นเทรนด์ฮิต ของคนรักสุขภาพและทำให้คนหันมาออกกำลังกายมากขึ้น เพราะฉะนั้น การออกกำลังกาย ที่มีหลายรูปแบบในปัจจุบัน มีส่วนสำคุัญอย่างมาก และการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับการออกกำลังกาย ด้วยการเคลื่อนไหวร่างกาย ไม่ว่าจะออกกำลังกายรูปแบบไหนก็ตาม