About Me

header ads

ส่องรับสมัครสมาชิก

วุฒิสภาในพื้นที่กรุงเทพ บางเขน..ผู้สมัครอายุน้อยที่สุด…


รับสมัครสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่กรุงเทพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะที่เขตบางเขน 

 มีผู้สมัครหลายวิชาชีพ เช่นท่องเที่ยว  มาลงสมัคร สว.ในวันนี้ด้วย ซึ่งผู้สมัครที่อายุน้อยที่สุด สุวณา ปิยะพิสุทธิ์ (ปราง) 

…..และผู้สมัครคนอื่นๆก็ทยอยกันมาอย่างพร้อมเพียง


และวันที่ 22 พ.ค. 2567 ผู้ลงสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. ทยอยเดินทางมายื่นเอกสารสมัครับเลือกเป็น สว.ที่เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพ ตั้งแต่ก่อนเริ่มเปิดรับสมัครในเวลา 8.30 น.ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10 - 19 พ.ค. มีผู้มารับใบสมัคร สว. มากเป็นอันดับ 2 ของกรุงเทพ รวม 3,217 ราย โดยที่จังหวัดกรุงเทพ พบว่าที่เขตบางเขน มีผู้มาขอรับใบสมัคร สว.มากที่สุดเป็นอันดับ 2 จำนวน 150 ราย