About Me

header ads

“วัชระ”ยื่น”สหายใหญ่” เร่งแก้ไขปัญหาราคาปาล์ม_ปุ๋ยแพง ช่วยชนชั้นกรรมาชีพด่วนที่สุด


วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.34 น.นายวัชระ  เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ ได้เดินทางไปที่กระทรวงพาณิชย์เพื่อส่งหนังสือถึงนายภูมิธรรม  เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เลขรับที่ 2404


ในหนังสือระบุว่าด้วยข้าพเจ้านายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนชาวสวนปาล์ม จังหวัดสุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับกรณีราคาปาล์มตกต่ำ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เหลือเพียงกิโลกรัมละ ๓.๖๐ บาท เกษตรกรชาวสวนปาล์มเดือดร้อนอย่างหนัก ผู้ปกครองโอดครวญน้ำตาตกในต้องขายปาล์ม ๑๐๐ กิโลกรัม ถึงจะสามารถซื้อกระโปรงนักเรียนให้ลูกได้ ๑ ตัว ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยและยังปรากฏอีกด้วยว่าเกษตรกรในพื้นที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ขายปาล์มได้เพียงกิโลกรัมละ ๓ บาทเท่านั้น ซึ่งราคาปาล์มมีราคาตกต่ำที่สุดของประเทศไทยในการนี้ขอให้ท่านในฐานะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และเดิมท่านเคยเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย บัดนี้ท่านเป็นผู้มีอำนาจรัฐของพรรคเพื่อไทยโปรดดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มให้กับพี่น้องชาวสวนปาล์มใน จ.สุราษฎร์ธานีและทุกจังหวัดในภาคใต้โดยเร็วที่สุดด้วยเพราะเป็นชนชั้นกรรมาชีพผู้ใช้แรงงานที่ถูกกดขี่จากนายทุนขุนศึกศักดินาและมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ขอให้ประกันราคาปาล์มในราคาที่เกษตรกรอยู่ได้ให้เหมาะสมกับราคาต้นทุนการผลิตของเกษตรกร (มีทะลายปาล์ม ๑ ทะลาย ชาวสวนฝากมาให้นายภูมิธรรมฯ รัฐมนตรี)

๒. จัดเงินชดเชยช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มรายย่อย

๓. ตรวจสอบตราชั่งลานปาล์ม สถานที่รับซื้อปาล์มทุกแห่งให้เที่ยงตรงอย่าให้มีการโกงตาชั่งอีกต่อไป

๔. ขอให้แก้ไขปัญหาปุ๋ยมีราคาแพง เกษตรกรร้องเรียนราคาแพงมากกระสอบละ ๑,๘๐๐ บาท

๕. ขอให้กวดขันจับกุมการลักลอบขนน้ำมันปาล์มเถื่อนจากต่างประเทศทั้งทางทะเลและทางบก

๖. ขอให้ควบคุมราคาเสื้อผ้าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนทั้งประเทศที่มีราคาแพง

๗. ขอให้ลงพื้นที่ไปฟังความทุกข์ยากของเกษตรกรชาวสวนปาล์ม อย่านั่งอยู่แต่ในห้องปรับอากาศ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการโดยเร่งด่วน หากผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้ข้าพเจ้าและพี่น้องประชาชนทราบโดยเร็วที่สุดด้วย จักขอบคุณยิ่ง