About Me

header ads

“วัชระ”ให้กำลังใจประมงพื้นบ้าน สู้กับทางราชการด้วยความจริงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567

เวลา 14.00 น.นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ ไปร่วมประชุมกลุ่มย่อยกับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านเรืออวนรุน อ.เมือง

อ.พุนพิน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานีที่ใต้ต้นไม้ริมคลอง

บ้านคลองราง ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน

จ.สุราษฎร์ธานี 
นายวัชระกล่าวว่า ชาวประมงได้รับหนังสือเชิญประชุมจากนายกำพล  ลอยชื่น ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว และพร้อมที่จะไปประชุมตามที่ทางราชการนัดที่วัดบางใหญ่ ต.ลีเล็ด อ.พุนพินในวันพรุ่งนี้เวลา 10.00 น.

ปรากฏว่าชาวบ้านบางรายบ่นน้อยใจทางราชการว่า มีเจ้าหน้าที่บางคนพูดกับชาวประมงว่า”นายสั่งจับให้หมด”

นายวัชระกล่าวว่า อาจจะมีการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนกัน ล่าสุดนายบัญชา  สุขแก้ว อธิบดีกรมประมงมีนโยบายให้ใช้หลักรัฐศาสตร์ในการดูแลพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านเรืออวนรุนและได้ส่งผู้ตรวจราชการมาประชุมแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านในวันพรุ่งนี้ จึงขอให้พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านจ.สุราษฎร์ธานีไปประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

เพื่อความสามัคคีของหมู่คณะและแก้ไขปัญหาให้ชาวประมงพื้นบ้านกลับมาเป็นอาชีพที่ชาวบ้านพึ่งตนเองได้ในท้องถิ่นต่อไป.