About Me

header ads

การไฟฟ้านครหลวง เทงบ 8 ล้าน อุ้มกรีฑา-คนพิการ ซิวตั๋วโอลิมปิก

การไฟฟ้านครหลวง มอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีละ 8 ล้านบาท ย้ำอยากเห็นนักกีฬาไทย พัฒนาไกลสู่โอลิมปิกเกมส์ 


นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เปิดห้องประชุมสำนักงานใหญ่ (คลองเตย) ต้อนรับ พลเอก หม่อมหลวงประสบชัย  เกษมสันต์ อุปนายกอาวุโส สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย รักษาการนายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้การสนับสนุนสมาคมกีฬากรีฑาฯ และ สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ตามนโนบายของรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน โครงการสนับสนุน 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจพลัส พร้อมกันนี้ได้รับฟังนโยบายของผู้แทนจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย และ ผู้แทนจากสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย กับการนำเงินสนับสนุนไปดำเนินการให้ก่อเกิดประโยชน์แก่นักกีฬาทีมชาติไทยอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะนักกีฬาโอลิมปิกเกมส์ และ การสรรหานักกีฬาดาวรุ่งเสริมทีมชาติตามแผนพัฒนาของทั้ง 2 สมาคม 

จากนั้น  นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ได้เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 5 ล้าน ต่อปี  โดยมี พลเอก หม่อมหลวงประสบชัย  เกษมสันต์ อุปนายกอาวุโส สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย รักษาการนายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ยังได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 3 ล้าน ต่อปีอีกด้วย โดยมีนายไมตรี คงเรือง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ ตามนโยบายรัฐบาล ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนสมาคมกีฬาจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ณ  ห้อง Auditorium ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย 

รองผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า ในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร, จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมให้การขับเคลื่อนพัฒนา และสนับสนุนวงการกีฬาควบคู่ไปกับการผลักดันให้การกีฬาเป็น Soft Power ที่สำคัญของประเทศ โดย การไฟฟ้านครหลวง สนับสนุนงบประมาณสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาวงการกีฬาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว เพื่อมีส่วนช่วยให้สมาคมกีฬาต่าง ๆ สามารถวางแผนการพัฒนาในระยะยาวได้อย่างเหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาวงการกีฬาไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของสมาคมฯ ให้พร้อมพัฒนาศักยภาพนักกีฬาคนพิการของประเทศไทยสู่ระดับสากล

ขณะที่ พลเอก หม่อมหลวงประสบชัย  เกษมสันต์ อุปนายกอาวุโส สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย รักษาการนายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า งบประมาณที่การไฟฟ้านครหลวงมอบให้ปีละ 5 ล้านบาท สามารถเป็นทุนในการขับเคลื่อน สร้างผลงานของนักกีฬาทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ รวมทั้งชิงแชมป์เอเชีย และ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้า ขอยืนยันว่าจะบริหารเม็ดเงินนี้ให้มีเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป

ทางด้าน นายไมตรี คงเรือง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยืนยันว่า ในส่วนของสมาคมกีฬาคนพิการ ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้านครหลวงต่อเนื่อง 12 ปี และรับผิดชอบ 27 ชนิดกีฬา งบประมาณปีละ 3 ล้าน จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยสามารถดูแลนักกีฬาที่ได้สิทธิ์แข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ ซึ่งจะเป็นกำลังใจในการสร้างผลงานให้นักกีฬาคนพิการ ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ แต่เดิมวางเป้าไว้จำนวน 52 คน แต่ถึงวันนี้คาดว่าน่าจะได้ไม่น้อยกว่า 60 คน และขอขอบคุณ การไฟฟ้านครหลวง ที่ดูแลสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ด้วยดีตลอดมา