About Me

header ads

สะท้อน!!ความรู้สึกของผู้เข้าประกวดเยาวชนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่น 14 ภาคกลางและภาคตะวันออก


เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา โครงการ TO BE NUMBER ONE  ได้จัดเวทีการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายสุธี  ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ให้การต้อนรับและกล่าวชื่นชมเยาวชนคนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ทุกคนที่เข้าร่วมแสดงความสามารถว่า ขอให้ทุกคนภูมิใจว่าได้ทำหน้าที่ตามหาความฝันของตัวเอง โดยไม่ปล่อยโอกาสดีๆ ที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE  พระราชทานมาให้ผ่านเลยไป ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตระหนักและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงให้ความสำคัญกับพวกเรา ที่จะได้ค้นพบข้อดีที่เป็นจุดเด่นของตัวเองและโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ด้วยแนวทางที่เหมาะสม ให้เป็นได้ทั้งคนเก่งและคนดี มีความสามารถและพร้อมที่จะก้าวออกมายืนอยู่แถวหน้า เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนคนอื่น ๆ ขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในตนเองที่มีวันนี้ วันที่เราได้เป็นตัวแทนของเยาวชนในจังหวัด ที่มีทั้งความดีและความเก่งในตนเองและพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นายแพทย์จุมภฎ  พรมสีดา  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  ในฐานะผู้แทนเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE  กล่าวว่าการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE  หรือ TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบให้เป็นตัวของตัวเอง ค้นพบความสามารถ จุดดี จุดเด่นของตัวเอง และพัฒนาต่อยอดให้ก้าวมายืนอยู่แถวหน้า เป็นต้นแบบให้กับเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ รวมทั้งได้รับโอกาส พัฒนาความสามารถ ในเส้นทางที่ชื่นชอบ ตามฝันของตนเอง เป็นที่ยอมรับ ประสบความสำเร็จ และมีชื่อเสียงในระดับประเทศ จนสามารถกล่าวได้ว่า สมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL มีพัฒนาการและมีการเติบโตในชีวิตที่ดี    

                ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือก ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ ซึ่งจะได้มีโอกาสเข้าเรียนรู้ พัฒนาตนเองในบ้าน TO BE NUMBER ONE IDOL ในช่วงเดือนเมษายน และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก  แม้จะไม่ชนะในเวทีนี้แต่ทุกคนชนะใจตัวเองได้ก้าวผ่านความกลัวสู่ความกล้าอย่างสร้างสรรค์กับประสบการณ์ที่ดี ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจ ซึ่งจะเป็นต้นทุนและแรงบันดาลใจให้เกิดความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าได้ 

หม่อมหลวงยุพดี  ศิริวรรณ  เลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE  และที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE  กล่าวว่าการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก รุ่นที่ 14  ประจำปี 2567 นี้ มีเยาวชนเข้าร่วมประกวด 25 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 191 คน ผลการตัดสิน มีผู้ผ่านเข้ารอบได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออก รวม 8 คน  แบ่งเป็น ฝ่ายชาย   ได้แก่  TI 145 นายพบธรรม ทรัพย์สุพรรณ จ.สุพรรณบุรี , TI 223 นายวิริทธิ์พล รัตนธรรม จ.นนทบุรี ,TI 175 นายศตาชิน ศิริสาคร จ.จันทบุรี และ TI 123 นายศิริชัย  คนเพียร จ.ระยอง  ฝ่ายหญิง ได้แก่  TI 112  นางสาวชุติกาญจน์  บุญเพ็ง จ.นครนายก, TI 164 นางสาวนันทิตา  ชินธนกิจ  จ.ชลบุรี  ,TI 202 นางสาวนันท์ลินี พูลสวัสดิ์ จ.พระนครศรีอยุธยา และTI 162 นางสาว ฐิติรัตน์  ผรณสุวรรณ จ.พระนครศรีอยุธยา


นายศิริชัย  คนเพียร “ ลีจุน” TI 123 ตัวแทนจาก จ.ระยอง  หนึ่งในผู้ผ่านเข้ารอบการประกวดระดับประเทศกล่าวว่า มาประกวดเวที TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นครั้งที่ 2  ครั้งแรกมาประกวดในรุ่นที่ 12 ซึ่งการประกวดในครั้งแรกตนเองยังอายุน้อยเพียงแค่ 13 ปี ประสบการณ์ก็น้อยยังไม่รู้ว่าจะนำเสนอตัวเองอย่างไรให้โดดเด่นและน่าสนใจ ด้วยความตั้งใจที่อยากเป็น IDOL เหมือนกับรุ่นพี่ จึงกลับไปฝึกฝนพัฒนาตนเองแล้วกลับมาใหม่อีกครั้งในปีนี้ ระหว่างที่หายไปจากเวทีประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ตนเองได้ไปหาประสบการณ์เพิ่มเติมจากการเข้าประกวดในเวทีอื่นๆด้วย  ต้องบอกตนเองไม่เคยหยุดฝันและรอวันนี้มานาน เพื่อจะมาขึ้นเวที TO BE NUMBER ONE IDOL อีกครั้ง เพื่อตามความฝันของตนเองในการก้าวเดินสู่การเป็นศิลปินนักร้อง  อยากบอกเพื่อนๆทุกคนว่า ทุกคนสามารถเป็น IDOLได้ และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นได้  ขอแค่ให้มีความตั้งใจและไม่หยุดพัฒนาตนเอง


นายภูวดล จารินทร์ “ ชมพู่”  TI 121 ตัวแทนจาก จ.กาญจนบุรี  กล่าวว่ามาประกวดเวทีนี้เป็นครั้งแรก และขอขอบคุณเวที TO BE NUMBER ONE IDOL ที่เปิดกว้างให้เยาวชนทุกเพศทุกวัยรวมทั้ง LGBTQ แบบตนเอง ได้มีโอกาสเข้าร่วมและแสดงความสามารถ มองว่าการเป็น TO BE NUMBER ONE IDOLสามารถช่วยประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนหันมาสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONEได้ เพราะโครงการฯเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาโชว์ศักยภาพและแสดงความสามารถ นำประสบการณ์ที่ ได้ทั้งการเต้น การร้อง ไปพัฒนาต่อยอดในด้านต่างๆได้ และพัฒนาเป็นศิลปินในอนาคต สำหรับตัวเองตั้งใจจะใช้ทุกโอกาสที่ได้รับจากการเข้าประกวดครั้งนี้มาฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ให้ก้าวไปให้ถึงตามที่ฝันไว้ แม้ครั้งนี้จะยังไม่ได้รับคัดเลือกก็จะไม่ย่อท้อ จะพยายามฝึกฝนตนเองต่อไป อยากบอกเพื่อนๆ LGBTQ ทุกคนให้เปิดใจตัวเอง อย่าปิดหรือขังตัวเองไว้ ให้ลองออกมาแสดงความสามารถที่ตัวเองถนัด ไม่ว่าจะเป็นการร้องหรือเต้น  อยากให้ทุกคนเปิดใจลองมาดูสักครั้ง

นางสาวสุทธิมน  บุญธรรมเจริญ “ แพท”  TI 042 ตัวแทน จ.ลพบุรี กล่าวว่าตนเองมีความสนใจและชื่นชอบใน TO BE NUMBER ONE IDOL โดยส่วนตัวแล้วตัวเองจะถนัดด้านการเต้นส่วนการร้องยังต้องฝึกฝนเพิ่มเติม และการที่ตนเองเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ของโรงเรียนจึงได้ใช้ความสามารถด้านการเต้นทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆในชมรม จนกระทั่งได้รับโอกาสจากครูให้มาลองประกวดในเวทีนี้ ทำให้ได้รับมิตรภาพจากเพื่อนที่มาร่วมประกวดจากโรงเรียนต่างๆ ได้มีโอกาสฝึกฝนพร้อมกับเพื่อนๆ การได้ผ่านเวที TO BE NUMBER ONE IDOL จะช่วยให้ได้ประสบการณ์เพื่อต่อยอดความฝันของตนเองที่อยากเป็นศิลปินในวงการบันเทิง แม้ครั้งนี้จะยังไม่ผ่านเข้ารอบ ก็จะกลับมาสู้ใหม่ จะพยายามฝึกฝนพัฒนาตนเอง ไปสู่สิ่งที่ตั้งใจให้ได้ 

นางสาวพลอยปภัส  อัครวุฒิธัญภัทร์ “ ข้าวหอม” TI 146 ตัวแทน จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า มาประกวดเวทีนี้ เป็นครั้งที่ 3 แล้ว เหตุผลที่มาถึง 3 ครั้ง เพราะตนเองชื่นชอบด้านการร้อง การเต้น และมองว่าเวที TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นเวทีที่เปิดกว้างสามารถสานฝันให้ตนเองได้ จากการเข้าแข่งขันที่ผ่านมาตนเองได้รับประสบการณ์อย่างมากมายจากเวทีนี้ ทั้งด้านการแสดง การร้อง การเต้น การปรับบุคลิกภาพ การแต่งกาย และได้เห็นแบบอย่างจาก TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นพี่ ที่มีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปดูดีขึ้น มีเสน่ห์มากขึ้น จึงเป็นแรงบันดาลใจให้อยากเป็นแบบนั้นบ้าง  ซึ่งมองว่าจุดอ่อนของตนเองในการประกวดที่ผ่านมาเป็นการนำเสนอโชว์ที่ยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ ยังขาดด้านการสื่อสารที่อาจมีไม่เท่าคนอื่น การมาแข่งขันในครั้งนี้ตนเองจึงตั้งใจทำให้เต็มที่มากที่สุด แม้จะยังไม่ผ่านเข้ารอบก็สัญญากับตัวเองว่าจะไม่ท้อครั้งหน้าจะมาสู้ใหม่

นางสาวจิรภัทร จิรวฤนท์ “ เพิร์ส” TI 066 ตัวแทน จ.ราชบุรี  กล่าวว่ามาประกวดเป็นครั้งแรกเพราะการเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ได้ร้อง ได้เต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนเองชอบ สามารถนำไปแสดงบนเวทีและมอบความสุขให้กับทุกคนได้  ทำให้ตนเองมีความสุขไปด้วย  มาประกวดครั้งนี้ช่วยให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีหลายอย่างได้ทั้งมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนๆ ได้รับคำติชมและข้อแนะนำต่างๆจากคณะกรรมการเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงตัวเอง อยากขอบคุณพ่อแม่ที่คอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจสำคัญส่งเสริมให้ตนเองได้ทำในสิ่งที่ชอบ จึงอยากฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนว่า เด็กทุกคนมีความถนัด มีสิ่งที่ตนเองชื่นชอบแตกต่างกัน อยากให้ผู้ปกครองทุกคนเข้าใจและช่วยสนับสนุนให้เด็กๆได้เรียนรู้ในสิ่งที่ชอบ ก็จะทำให้เด็กมีความสุขและมีกำลังใจมากขึ้น และสุดท้ายคือขอบคุณโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่มีกิจกรรมดีๆให้เด็กและเยาวชนได้ทำร่วมกัน ได้มีพื้นที่ในการแสดงออกและการโชว์ศักยภาพอย่างสร้างสรรค์   

นายแดเนียล  ทิ่ว งามละมาย “ แดเนียล”  TI 055 ตัวแทน  จ.ระยอง กล่าวว่า เหตุผลที่มาประกวดในเวที TO BE NUMBER ONE IDOL เพราะตนเองเป็นคนที่ชอบแสดงออก และชอบเอนเตอร์เทนคนอื่นๆ พอเห็นคนอื่นสนุกมีความสุข ตนเองก็พลอยสนุกและสุขไปด้วย  ครั้งนี้เตรียมตัวมาประมาณ 1-2  เดือน โดยเพลงที่เลือกมาโชว์ในครั้งนี้เน้นเพลงสนุกเพื่อให้ทุกคนได้สนุกไปพร้อมๆกัน อยากบอกเพื่อนๆที่อยากลองมาประกวดเวทีนี้ว่าอย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ อยากให้ทุกคนมั่นใจในตัวเอง ไม่ว่าเราจะคิดว่าตัวเองไม่สวย ไม่หล่อ ไม่เท่ห์ ไม่เป็นไร ขอให้เรามั่นใจในตัวเองก็พอ เท่านี้เราก็ชนะใจตัวเองได้แล้ว และอยากนำประสบการณ์ที่ได้รับจากเวทีนี้ไปถ่ายทอดให้กับน้องรุ่นใหม่ๆที่อยากเป็น IDOLด้วย

นายภูมิพัฒน์  แซ่ลิ้ม “ พีพี” TI 073  ตัวแทน จ.เพชรบุรี  กล่าวว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เข้ามาประกวดในเวที TO BE NUMBER ONE IDOL เหตุผลที่มาเข้าประกวดเวทีนี้เพราะอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตนเอง เพราะเป็นคนชอบการร้องการเต้นอยู่แล้ว  มองว่ามาครั้งนี้นอกจากตนเองได้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้น ยังทำให้มีความกล้าแสดงออกมากขึ้นด้วย  อยากบอกเพื่อนๆว่าให้ลองมาทำตามความฝันของตนเอง มาลองพิสูจน์ความสามารถของตนเองบนเวทีนี้ อย่างน้อยก็เป็นการทดสอบความกล้าของตัวเราเอง ว่าเราก็มีความกล้ามากพอ มีความสามารถทำได้ เหมือนคนอื่นๆ และขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคน อย่าท้อ แม้ไม่ได้รับคัดเลือก แต่เราก็ชนะใจตนเองว่าเราก็สามารถทำได้โอกาสยังมีเสมอสำหรับคนที่ไม่ท้อ  

-----------------------------------------------------------

วันที่ 27 มีนาคม 2567