About Me

header ads

“วัชระ” หารืออธิบดีกรมประมง หาทางออกให้ประมงพื้นบ้าน “เฉลิมชัย” แจกหลวงปู่ทวดให้คุ้มครอง


"...วัชระ ประชุมนอกรอบกับอธิบดีกรมประมงและคณะ เพื่อหารือถึงทางออกในการแก้ไขปัญหาเรือประมงพื้นบ้านของอำเภอท่าฉาง อ.พุนพิน และ อ.เมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกับชาวบ้านในวันที่ 2 พฤษภาคมนี้ที่วัดบางใหญ่ ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพ..."


จากกรณีเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์รับเรื่องร้องเรียนจาก นายประพันธ์ เจริญฤทธิ์ ตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านกลุ่มอวนรุนขนาดเล็ก จ.สุราษฎร์ธานี และ นายอดุลย์ เครือรัตน์ นายก อบต. ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ที่บนเรือประมงพื้นบ้านที่จอดลอยลำในคลองราง หมู่ที่ 2 บ้านคลองราง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานีเพื่อให้กรมประมงผ่อนผันให้ชาวประมงขนาดเล็ก ขนาด 10 ตันลงมาทำการประมงในฤดูเปิดอ่าว วันที่ 15 พฤษภาคมนี้ได้ จากนั้น นายวัชระ จึงได้โทรศัพท์ประสานงาน นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือเร่งแก้ไขปัญหาต่อหน้าชาวประมงทันที โดย นายประยูร รับปากกับนายวัชระว่าจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านโดยเร็ว สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านที่ได้ร่วมรับฟังการเจรจาเป็นอย่างมาก เวลาต่อมาเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 11.20 น. ที่ห้องทำงานและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือร้องเรียนถึง นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ชาวประมงพื้นบ้าน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อขอให้ทบทวนหรือผ่อนผันกฎหมายบังคับใช้อวนรุนที่ใช้อวนติดปุ่ม เรืออวนลากคู่ เรือปลากะตักเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมาย ห้ามทำการประมงหรือผ่อนผันและกรุณาให้ความยุติธรรมกับชาวประมงพื้นบ้านทั่วประเทศโดยเร็วที่สุด โดย นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับปากจะรีบดำเนินการให้พี่น้องเกษตรโดยเร็วที่สุด ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น


ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ ประชุมนอกรอบกับ นายบัญชา  สุขแก้ว อธิบดีกรมประมงและคณะ ที่ร้านกาแฟพันธุ์ไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือถึงทางออกในการแก้ไขปัญหาเรือประมงพื้นบ้านของอำเภอท่าฉาง อ.พุนพิน และ อ.เมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกับชาวบ้านในวันที่ 2 พฤษภาคมนี้ที่วัดบางใหญ่ ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพ


นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง ได้อธิบายถึงความเป็นมา เหตุผลของปัญหา ขั้นตอนการปฏิบัติ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงพื้นบ้าน และสั่งการแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักรัฐศาสตร์ไปยังประมงจังหวัดแล้ว


นายวัชระ  เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวขอบคุณกรมประมงที่ยึดหลักความจริง และทำให้เกิดความยุติธรรมต่อชาวประมงพื้นบ้าน

ส่วนกรณีเครื่องมือทำการประมงได้กำหนดให้ชาวบ้านแก้ไขทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติซึ่งชาวประมงพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ และประการสำคัญ คือ ชาวประมงพร้อมที่จะเก็บขยะพลาสติกจากในท้องทะเลกลับคืนสู่ชายฝั่ง เพื่อเป็นการทำให้ทะเลไทยใสสะอาดปราศจากมลภาวะอีกด้วย


นายวัชระกล่าวอีกว่า ได้รับการประสานงานจาก นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่า ชาวประมงพื้นบ้านจากอำเภออื่นๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะขอเข้าร่วมประชุมด้วย โดยนายวัชระกล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีผู้แทนจากกรมประมงลงไปพบชาวบ้านด้วย

ชาวบ้านถามตรงได้ทุกคำถาม จะได้คลายความอึดอัดใจของชาวบ้าน 


"ส่วนผมก็เตรียมขนมจีนแกงไก่ไว้ตอนรับพี่น้องประชาชน และในโอกาสนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้มอบหลวงปู่ทวด จำนวน 200 องค์เพื่อแจกแก่พี่น้องชาวประมงทุกคนที่มาร่วมประชุมอีกด้วย"...นายวัชระกล่าวทิ้งท้าย