About Me

header ads

พล.ต.ท.ไตรรงค์ฯ ผบช.สพฐ.ตร.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (ต.ว.ท.) รุ่นที่ 32วันที่ 17 เม.ย.2567 เวลา 10.00 น. : พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (ต.ว.ท.) รุ่นที่ 32 พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ ห้องประชุม ศฝร.สพฐ.ตร. ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี