About Me

header ads

วัชระ จี้ ปปง.เอาผิดโกฟุก มีบอนพนันออนไลน์ ฟอกเงินเลี่ยงภาษีน้ำมัน ขรก.-สรรพากรเอี่ยวต้องโดนด้วย
"...นายสง่า กังวาล หรือ นายอู จอว์ ลวิน ชายสองสัญชาติเมียนมาและไทย ซึ่งขณะนี้หลบหนีการจับกุมไปต่างประเทศ มีพฤติการณ์ร่วมกันกระทำความผิดเกี่ยวกับการการพนันออนไลน์ ก่อนหน้านี้ปรากฏรายชื่อเป็นผู้ต้องหาตามคดีพิเศษในกรณีกลุ่มผู้บริหารและผู้ประกอบการปิโตรเลียม กระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตนจึงขอให้เลขาธิการ ปปง. ได้ตรวจสอบ รวมทั้งให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ละเว้นการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีในกรณีดังกล่าวด้วย..."
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 21 มีนาคม 2567 ที่สำนักงานใหญ่ ปปง. นายวัชระ  เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึง ฉัตรชัย  พรหมเลิศ  ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ นายเทพสุ บวรโชติดารา  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อขอให้ดำเนินการกับนายสง่า  กังวาล (โกฟุก ระนอง) หรือ นายอู จอร์ ลวิน ชาย 2 สัญชาติและข้าราชการตามกฎหมายฟอกเงินกรณีหลีกเลี่ยงภาษีน้ำมัน โดยนายวัชระ กล่าวว่า 


ตามที่ตนในฐานะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนกรมสรรพากรและนายกรัฐมนตรี ขอให้ดำเนินการตรวจสอบกรณี นายสง่า กังวาล หรือ นายอู จอว์ ลวิน ชายสองสัญชาติเมียนมาและไทย ซึ่งขณะนี้หลบหนีการจับกุมไปต่างประเทศ มีพฤติการณ์ร่วมกันกระทำความผิดเกี่ยวกับการการพนันออนไลน์ โดยทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าเป็นของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และมีการเผยแพร่ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนัน มีลักษณะเป็นการประกาศโฆษณาหรือชักชวนให้ประชาชนเข้าเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และยังมีลักษณะการเป็นสมาชิกอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญา และสื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวต่อสาธารณชนนั้น 


อีกทั้ง ก่อนหน้านี้ปรากฏรายชื่อ นายสง่า กังวาล หรือ นายอู จอว์ ลวิน เป็นผู้ต้องหาตามคดีพิเศษในกรณีกลุ่มผู้บริหารและผู้ประกอบการปิโตรเลียม กระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอันอาจเป็นความผิดตามประมวลรัษฎากร กฎหมายศุลกากร การกระทำดังกล่าวมีลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับการพนัน อั้งยี่ ทรัพยากรธรรมชาติ และลักลอบศุลกากรอันเป็นความผิดฐานตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และยังเป็นความผิดอาญาฐานฟอกเงินอีกด้วย 


ดังนั้น ตนจึงขอให้เลขาธิการ ปปง. ได้ตรวจสอบว่านายสง่า กังวาล หรือ นายอู จอว์ ลวิน และบุคคลที่มีความสัมพันธ์รอบข้างมีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานดังล่าว และความผิดอาญาฐานฟอกเงินหรือไม่ หากพบพฤติการณ์เข้าข่ายเป็นความผิดมูลฐานแล้ว ก็ขอให้ ปปง. ดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไป รวมทั้งให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ละเว้นการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีในกรณีดังกล่าวด้วย หากพบว่ามีข้าราชการกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต หรือข้าราชการฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคงหรือข้าราชการประจำหรือข้าราชการการเมืองอื่นใดร่วมกระทำความผิดหรือทุจริตในกรณีที่เกี่ยวข้องนี้ ก็ขอให้ดำเนินการกับทรัพย์สินของข้าราชการเหล่านั้นในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการทุจริตและความผิดอาญาฐานฟอกเงินด้วยเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างอีกต่อไป ...นายวัชระ กล่าวในที่สุด