About Me

header ads

"หมอสงค์" กราบนมัสการ ขอพรจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวันที่ 21 มี.ค. 67 นายแพทย์ประสงค์ บูรณ์พงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ อดีตรัฐมนตรี 5 สมัย อดีต ส.ส. 14 สมัย และว่าที่นายก อบจ.นครพนม พร้อมคณะ ได้เข้ากราบขอพรจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมมธโช) ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และเติมพลังในการสู้ศึกเลือกตั้ง นายก อบจ.นครพนมท่านสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ได้อวยพรโดยให้ใช้หลักพระพุทธศาสนามาช่วย ซึ่งท่านได้ย้ำว่าให้มีสติ มีสมาธิ ให้ท่านนายแพทย์ประสงค์ บูรณ์พงศ์ รับชัยชนะในศึกเลือกตั้ง นายก อบจ.นครพนม ต้นปี 2568 พร้อมกันนี้ ท่านได้มอบผ้ายันต์ ช่วยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และถือเป็นฤกษ์เป็นชัยด้วย


#หมอสงค์ #สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี #ไตรมิตร