About Me

header ads

บรรลือชัย เปิดกีฬา 4 สว.

  นายบรรลือชัย ผิวสานต์ นายกสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย อดีต.ผอ.รร.นมร.สว.2 ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬา 4 สว.








ประกอบด้วย รร  สตรีวิทยา สตรีวิทยา2 นมร.สว.พุทธมณฑลและ นมร.สว.2เจ้าภาพจัดการแข่งขัน  เป็นกิจกรรมระหว่างคุณครูทั้งเกม/ทั้งกีฬา/การแสดง/ที่สร้างความสนุกสนานสร้างสุขภาพสร้างความรักสามัคคีซึ่งกันและกันขอขอบคุณผู้บริหารทั้ง 4 โรงเรียนที่ให้การต้อนรับและให้เกียรติในครั้งนี้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปทุกคนครับ 4/03/67