About Me

header ads

สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯ จัดประชุมคณะกรรมการ ระดมทุนการศึกษา


     เมื่อเร็วๆนี้ทึ่ร้านอาหารบ้านแม่คุณ ซอยกันตนา บางใหญ่ 

นายสุรชัย  วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯ พร้อมด้วยคณะกรรมสมาคมฯ อาทินายสมบูรณ์  เกตุผึ้ง, นายสายัณห์  พรนันทรัตน์ , นายกรวิวัฒน์  โพธิ์กรพัฒน์, นายชัยยศ  ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมือง, 

นายแสนไชย  เค้าภูไทย, นายวุฒิชัย วัฒนามานนท์,นายวีระ กังวาล, นาบสัมพันธ์  อินทรลักษณ์ ฯลฯ ร่วมกันประชุมเพื่อรณรงค์หาทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งการมอบทุนการศึกษานี้สมาคมฯได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นเวลา 50 ปีกว่าแล้ว 

    พร้อมทั้งเร่งจัดหาทุนเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพมอบให้กับบรรดานักข่าว-ช่างภาพในภาวะที่เศรษฐกิจรัดตัวข้าวของราคาแพง โดยจะช่วยเหลือรายละ 5,000-10,000 บาท ตามความเดือดร้อนของแต่ละราย 

    สำหรับสมาชิกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯ ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาประจำปีการศึกษา 2567 โปรดนำหลักฐานการศึกษาของบุตร-ธิดา ของท่าน ไปยื่นขอรับทุนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 5 มีนาคม 2567 ณ ที่ทำการของสมาคมฯ อาคารสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุรชัย  วิเศษโสภา 0891135549