About Me

header ads

ซีพี ออลล์-บุญนิธิแสตมป์เซเว่นฯ เป็นตัวแทนลูกค้าส่งมอบ “ห้องน้ำเพื่อน้อง” แก่ ร.ร.บ้านหลวง


หลังจากแคมเปญ “แสตมป์เซเว่น อีเลฟเว่นป่วนสนุก BROWN & MINIONS ที่จัดโดย            ซีพี ออลล์ได้จบลง มีลูกค้าจำนวนมากที่นำแสตมป์เซเว่นฯ ไปร่วมทำบุญส่งต่อสิ่งดีๆ ให้สังคม ผ่าน “โครงการบุญนิธิแสตมป์เซเว่นเพื่อสาธารณกุศลทุกภูมิภาค” โดยแสตมป์ที่บริจาคจะนำไปช่วยเหลือสาธารณกุศล 4 ด้าน ได้แก่ 1.วัดและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 2.ช่วยเหลือเด็กขาดโอกาส 3.ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 4.สงเคราะห์สัตว์ ซึ่งจะทยอยนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ทั่วประเทศ 

ล่าสุด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนลูกค้าส่งมอบ “ห้องน้ำเพื่อน้อง” ผ่านโครงการบุญนิธิแสตมป์เซเว่นเพื่อสาธารณกุศลทุกภูมิภาค ให้แก่โรงเรียนบ้านหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของสุขอนามัยที่ดีโดยเฉพาะเด็กนักเรียนผู้เป็นอนาคตของชาติ จึงนำมาสู่โครงการ “ห้องน้ำเพื่อน้อง” จากการบริจาคแสตมป์ของลูกค้าเซเว่นฯ ทั่วประเทศ มาปรับปรุงห้องน้ำเก่าให้ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย โดยมีนายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบ “ห้องน้ำเพื่อน้อง” ที่สะอาดถูกสุขอนามัยจำนวน 10 ห้อง ให้แก่นายสุภษร เยาวโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง นางพรทิพา เกิดสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหลวง พร้อมด้วย คณาจารย์และเด็กนักเรียน 

พร้อมกันนี้นายวิโชติ คงคติธรรม ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสมนึก สวนสวัสดิ์ รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด บริษัทในกลุ่มซีพี ออลล์ ร่วมมอบถังดับเพลิง คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การเรียนแก่น้องๆ โรงเรียนบ้านหลวง ในโครงการปลูกรักษ์ ยั่งยืน “CPR คปอ. พี่สอนน้อง ปลอดภัย” ทั้งยังจัดกิจกรรมสันทนาการให้ความรู้ด้านสัญลักษณ์ความปลอดภัยแก่เยาวชนโรงเรียนบ้านหลวงด้วยเช่นกัน นับเป็นการผนึกกำลังเพื่อร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

**************************************