About Me

header ads

แม่นห่วงจาก เบตง เฉือนคู่แข่ง 6 แต้ม คว้าแชมป์ระดับภาค 18 "กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน" 2023


การแข่งขัน “กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน” ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวม 4,600,000 บาท ในครั้งนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอลและบาสเกตบอล สาย 6 ภาค 16, 17, 18 และ สาย 4 ระดับจังหวัด (อุดรธานี, หนองบัวลำภู, สกลนคร, หนองคาย, นครพนม, ขอนแก่น โดยใช้ระบบการแข่งขันแบบแพ้คัดออก

 โดยผลการแข่งขันชิงแชมป์ระดับภาค 6 ในการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2566 ประเภทฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และบาสเกตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้ทีมตัวแทนของสายกิจการสาขา 6 ระดับภาค 16 17 18 ดังนี้ แชมป์ในประเภทบาสเกตบอล สาย 6 ภาค 16 ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แชมป์สายกิจการสาขา 6 ภาค 17 ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช, แชมป์สายกิจการสาขา 6 ภาค 18 ได้แก่ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" จังหวัดยะลา และแชมป์ฟุตบอลชาย สาย 6 ภาค 16 ได้แก่ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา จังหวัดชุมพร, แชมป์สายกิจการสาขา 6 ภาค 17 ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดกระบี่ และ แชมป์สายกิจการสาขา 6 ภาค 18 ได้แก่ โรงเรียนโรงเรียนนาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา

 

ส่วนผลการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดของสายกิจการสาขา 4 มีดังนี้ ประเภท ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ตัวแทน จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล,  ตัวแทน จังหวัดสกลนคร ได้แก่ โรงเรียนสว่างแดนดิน, ตัวแทน จังหวัดหนองบัวลำภู ได้แก่ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร, ตัวแทน จังหวัดหนองคาย ได้แก่ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร, ตัวแทน จังหวัดนครพนม ได้แก่ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม และ ตัวแทน จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ด้านผลการคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด ประเภทบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ตัวแทน จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล, ตัวแทน จังหวัดสกลนคร ได้แก่ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล, ตัวแทน จังหวัดหนองบัวลำภู ได้แก่ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร, ตัวแทน จังหวัดหนองคาย ได้แก่ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร, ตัวแทน จังหวัดนครพนม ได้แก่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม และ ตัวแทน จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย